ริเริ่มขยายผล Blog

ครูแว่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากที่ได้รับการอบรมเรื่อง Blog มาพร้อมกับพี่ ดร.ฉัตรชนก จึงริเริ่มที่จะทำการขยายผลไปยังผู้อยู่ในวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยเริ่มต้นที่ นักศึกษาก่อน โดยได้ปรึกษากับท่านรองฯวิชัย หาญพลาชัย ถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยจะเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เรื่อง Blogความเห็น (2)

morning_glory
IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 

ดีใจ ที่มีการขยายผลครับ

บล็อกมีศักยภาพมาก ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา
แทนที่จะเป็นผู้ฟังอย่างเดียว  แต่ได้ค้นคว้า และเขียนสรุป
ความรู้ที่มีออกมาได้ด้วยครับ

วิว
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้ว ดีนะคะที่ทางวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เด็กนักเรียน/นักศึกษามาความสามารถและมีศักยภาพมาขึ้นอีกทั้งยังได้ดร.ฉัตรชนก มาช่วยอีกทางหนึ่ง ต่อไปวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมคงมีชื่อเสียงในด้านที่ดีมากขึ้นนะคะ  ถ้าได้รับการอนุมัติ