จากที่ได้รับการอบรมเรื่อง Blog มาพร้อมกับพี่ ดร.ฉัตรชนก จึงริเริ่มที่จะทำการขยายผลไปยังผู้อยู่ในวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม โดยเริ่มต้นที่ นักศึกษาก่อน โดยได้ปรึกษากับท่านรองฯวิชัย หาญพลาชัย ถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยจะเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินการต่อไป