พวกเราชาวเคมีคลินิกขอร่วมส่งเสียงด้วยบันทึกจากการทำงานมายัง ชุมชน Smart Path อีกแรงหนึ่ง เราเป็นนักทำงานและต่อไปนี้เราจะพยายามเป็นนักพูดและนักเขียนกันด้วย ขอให้สมาชิกครอบครัวพยาธิฯเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วย และพวกเราก็จะเป็นกำลังใจให้หน่วยอื่นๆในการแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกัน

ไชโย ไชโย ไชโย