ขุมความรู้กลุ่ม 2 : เลขานุการคณะ (เติมเต็ม)

บอย สหเวช
เพื่อไม่ให้ความรู้ระเหยไปรวดเร็ว จึงนำมาเขียนเพื่อเติมเต็มจาก Blog ที่แล้วครับ

   ความจริงผมได้เขียน Blog เรื่อง ขุมความรู้กลุ่ม 2 : เลขานุการคณะ ที่ได้สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเป็น CKO KF รุ่นที่ 2 ไปแล้ว แต่เจอเอกสารที่ผมหาไม่เจอ วางอยู่บนเคาน์เตอร์เซ็นชื่อ เพื่อไม่ให้ความรู้ระเหยไปรวดเร็ว จึงนำมาเขียนเพื่อเติมเต็มจาก Blog ที่แล้วครับ

ประเด็นเล่า 

เรื่องเล่า 

 ผู้เล่า

 •  คู่มือการประกันคุณภาพ

"ได้ดูเรื่องระบบมาตลอด  มีปัญหาเรื่องความเข้าใจกฎ ระเบียบ  ได้ให้ตั้มซึ่งรับผิดชอบ QA เขียนสิ่งที่ต้องทำ ได้คู่มือ QA เล่มแรกของคณะฯ เป็นการนำความรู้ในตัวคนออกมา ใช้หลักบริหารร่วมกับความเต็มใจ เพื่อเป็นผลงานของเขา"

 

 อ.อธิป
 •  การดำเนินงานประกันคุณภาพ

"ช่วยกันทำตามสายงาน ทำเป็นทีม มีอาจารย์ช่วยดูแล มีรองฯ ฝ่ายแผนดูแลภาพรวม และปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รับคำแนะนำจากกรรมการ

 

 คุณพัชรี
 •  การสื่อสาร

"มีการประชุมมาก แต่ใช้เวลาน้อย การเก็บเอกสารตอนนี้ได้สั่งซื้อเครื่องจัดเก็บเอกสาร การทำงานพยายามสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือของทุกคน"

 

 คุณ

บุณณิตา

 •  IT , QAสัญจร

"ให้เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม (กำลังดำเนินการอยู่)  โดยสแกนเรื่องเก็บไว้ที่จุดเดียว ใช้คนและเทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาดำเนินงาน ทีมสำนักงาน มี QA สัญจร เพื่อประสานงานศูนย์ต่าง ๆ ในการจัดเก็บเอกสารเป็นแนวทางเดียวกัน"

 

 คุณสุกัญญา
 •  การเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

"เก็บเอกสาร โดยการสแกน ใช้ระบบ IT เข้ามาช่วย สแกนตามองค์ประกอบ ใช้ 5 ส. มาจับ ให้ความรู้การจัดเก็บเอกสาร รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี คิดโปรแกรม ช่วยกันทั้งระดับล่างและระดับบน"

 

 คุณเพชรรัตน์
 •  กระจายงาน

"คนมีน้อย ใช้วิธีการแบ่งความรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารตามองค์ประกอบ QA"

 

 คุณสกาวรัตน์
 •  การประสานงานที่รวดเร็ว

"นำความคิดที่ดีของสภาอาจารย์อื่น มาปรับใช้ในสภาอาจารย์มน. การประสานงานของประธานสภาอาจารย์แต่ละแห่ง ใช้บุคคลประจำ เนื่องจากผู้บริหารมักไม่ค่อยว่าง  ใช้แบบสอบถามเบอร์โทรติดต่อของแต่ละแห่ง ทั้งภายในและภายนอกมน. แล้วนำมารวบรวมเป็นสมุดโทรศัพท์แบบพกพา แจกให้คณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้างานแต่ละกอง ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน"

 

 คุณจรัญ
 •  การทำงานเป็นทีม

"ผู้บริหารของคณะใหม่ เชิญรศ.เทียมจันทร์มาพูดเกี่ยวกับ QA พูดเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย หัวหน้างานทราบ และหัวหน้างานทุกคนต้องรู้ การเก็บเอกสารธุรการลงรับประทับตรายางตามองค์ประกอบ ทีมงานสำคัญที่สุดในการช่วยกันใน QA เลขานุการคณะเป็นผู้นำและเป็นตัวยืน"

 

 คุณ

จิระประภา

 •  บริหารความสัมพันธ์

 "หัวหน้าไม่ทิ้งลูกน้อง มีการประชุมสำนักงานทุกสิ้นเดือน มติทุกคนยอมรับให้อำนาจตัดสินใจเบื้องต้น ได้หลายอย่างจากลูกน้อง ต้องเสียสละเวลา ประสบความสำเร็จกับทีม แต่ละงานมีหัวหน้างานไปช่วยกัน กลับมาแชร์ที่ประชุม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติพบกันแบบครึ่งทาง"

 

 คุณศิริวัลย์
 •  การดำเนินงานประกันคุณภาพ

"เริ่มจากอาจารย์เป็นคนทำ QA บุคลากรขาดความรู้ ความร่วมมือน้อย จึงได้ประชุมให้ความรู้ ให้ความสำคัญกับทุกคน ทุกงานมีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการดูงานทั้งภายในและภายนอกมน. ได้ดูงานคณะเกษตรฯ ม.เชียงใหม่ เกี่ยวกับ e-office มีการจัดเอกสาร QA ในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยประทับตรายางตามองค์ประกอบ ตอนสุดท้ายรวบรวม"

 

 คุณมุกดา
 •  QA & 5 ส.

"ศึกษาดูงานจากที่อื่น มีการจัดเก็บเอกสารตามองค์ประกอบ โดยจัดใส่แฟ้ม และนำเข้า Internet  มีการศึกษาดูงานกิจกรรม 5 ส. จากคณะสหเวชศาสตร์ และหน่วยงานได้รับรางวัล 5 ส.จากมหาวิทยาลัย"

 

 คุณณาตยา

 

 •  การสื่อสารเชิงรุก
"เพื่อให้การแจ้งเวียนหนังสือประจำวัน มีหลายช่องทาง และบุคลากรในคณะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว จึงได้มีสรุปเรื่องสำคัญที่เข้ามาในคณะ และแจ้งเวียนทาง e-mail ส่งให้กับทุกคณะ ภายใต้ชื่อ e-news today โดยมีการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธุรการ นักวิชาการคอมฯ และเลขานุการคณะฯ"  บอย
 •  จาก 5 ส. สู่สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
"คณะสหเวชศาสตร์ ได้มีกิจกรรม 5 ส. เป็นพื้นฐาน และได้สมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อประเมินตามเกณฑ์สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา โดยผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก ได้รับใบรับรองทอง"  บอย
     

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#office#การประกันคุณภาพการศึกษา#okm#qa

หมายเลขบันทึก: 15077, เขียน: 14 Feb 2006 @ 13:07 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สมลักษณ์
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

คุณบอยน่าจะ ทำ Link ขุมความรู้อันเดิมเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับ ผมขออนุญาต Link ให้แทน คลิ๊กที่นี่ ขุมความรู้กลุ่ม 2  (พอดีเข้าไปดูบันทึก ปรากฎว่าเป็นบันทึกที่ 165 กับ 166 ติดกันเลย ไม่ต้อง Link ก็ได้)

บอย สหเวช
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ