วันนี้ที่สร้าง บล็อก เป็นวันแห่งความรัก  ที่มีประวัติอันยาวนาน  เป็นวันที่พิเศษวันหนึ่งของชีวิต....แด่หนุ่มสาวที่มีความรัก...อันประเทืองชีวิตให้สดใส....มุ่งมั่น...อดทนในชีวิต....ที่อยู่ในสังคมแห่งการดิ้นรนในปัจจุบัน..