ประชุมวิชาการประจำปี โรงพยาบาลบ้านตาก ครั้งที่ 2 ปี 2549

เราพยายามที่จะให้มีการประชุมวิชาการของโรงพยาบาลบ้านตากทุกปี ในเดือนกุมภาพันธ์

                       ทางโรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 2 โดยในปีที่แล้วได้จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 ในประเด็นเรื่อง ตลาดนัดความรู้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม(สคสส) นำทีมโดย ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช
                        ในปีนี้ ทางโรงพยาบาลบ้านตากได้จัดการประชุมวิชาการประจำปีโรงพยาบาลบ้านตากขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในประเด็นเรื่อง การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยการสนับสนุนจากบริษัทเทอรูโมและโรงพยาบาลเทพธารินทร์ นำทีมโดย นพ.เทพ หิมะทองคำและ ดร.วัลลา ตันตโยทัย จัดในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2549 ที่ห้องประชุมสุนทร-ทัศนีย์ เทียนทองและมีทีวีวงจรปิดไปที่ห้องประชุมช่อม่วงและจุดบริการต่างๆในโรงพยาบาลบ้านตาก
มีตารางการประชุมอบรม ดังนี้
วันที่ 1
เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. กล่าวต้อนรับ นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก 
09.00-10.00 น. Update การป้องกันและดูแลผู้เป็นเบาหวาน ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. Update การป้องกันและดูแลผู้เป็นเบาหวาน (ต่อ) ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. อาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวาน อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. Nutrition assessment แปลคำสั่งอาหารสู่ การปฏิบัติการปรับ พฤติกรรม(กรณีศึกษา) อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช คุณชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช

วันที่ 2
เวลา หัวข้อ วิทยากร
08.00-10.00 น. กิจกรรมทางกายและการออกกำลัง (สาธิต ร่วมออกกำลัง) ผศ.สมนึก กุลสถิตพร
10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15-12.00 น. การดูแลเท้าในผู้เป็นเบาหวาน คุณยอดขวัญ เศวตรักต คุณชนิกา สุระสิงห์ชัยเดช
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. การสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวาน ดร.วัลลา ตันตโยทัย ,คุณสุนทรี นาคะเสถียร
15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง
15.15-16.30 น. แต่ละทีมนำเสนอความคาดหวังและแผนการดำเนินงานต่อไป ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ,นพ.พิเชฐ บัญญัติ และ ทีมวิทยากรร่วมให้ข้อเสนอแนะ
                   สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุม ติดต่อได้ที่งานส่งเสริมการเรียนรู้ โรงพยาบาลบ้านตาก 0-5559-1435-6 ต่อ 174 ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (2)

วัลลา ตันตโยทัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
จะมีการปรับเปลี่ยนลำดับเนื้อหาและตัววิทยากรเล็กน้อย โดยที่ยังได้สาระทั้งหมดเหมือนเดิมค่ะ
พิเชฐ
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณทีมงานของโรงพยาบาลเทพธารินทร์มากครับ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรชุดใหญ่ให้กับชาวจังหวัดตากครับ หวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์อีกนะครับ