ฝึกอบรมชาวบ้านให้เป็น "คุณอำนวย"

ฝึกอบรมชาวบ้านให้เป็น "คุณอำนวย"

         การฝึกอบรมครั้งแรกจะจัดที่นครสวรรค์   จัดให้แก่ "คุณกิจ" ชาวบ้านของโรงเรียนชาวนาที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะทำหน้าที่ "คุณอำนวย" ให้แก่กลุ่มของตนเอง   คาดว่าจะมาจากนครสวรรค์ 10 - 15 คน,  จากพิจิตร,  อยุธยา,  สุพรรณบุรีและชัยนาทอีกจำนวนหนึ่ง   รวมประมาณ 40 - 50 คน   คาดว่าการอบรมครั้งแรกใช้เวลา 3 วัน   ดังนั้นผู้ที่จะมาเข้าฝึกอบรมต้องสัญญาว่าจะมาอยู่ด้วยกันตลอด 3 วัน 2 คืน   ไม่มีการขาดหายไป   และไม่กลับไปนอนบ้าน   โดยที่ผู้มาเข้ารับการอบรมจะไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงหรือค่าป่วยการเลย   แต่จะได้รับค่าเดินทางตามความเป็นจริง (เฉพาะคนที่ไม่ผิดสัญญา)   และกินอยู่ฟรีระหว่างการอบรม   รวมทั้งจะได้รับความสนับสนุนเครือข่ายต่อเนื่องไปอีก 1 ปี

         ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะกลับไปฝึกปฏิบัติงานจริงในฐานะ "คุณอำนวย" ในพื้นที่ของตนและเขียนเล่าประสบการณ์การปฏิบัติงานส่งทุกเดือน   เมื่อครบ 6 เดือน  "ว่าที่คุณอำนวย" ที่ผ่านการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งจะกลับมารับการฝึกอบรมเพื่อเสริมทักษะที่ยังต้องการอีกเป็นเวลา 1.5 - 2 วัน 1 คืน   แล้วกลับไปปฏิบัติงานและเขียนรายงานประจำเดือนอีก   แล้วกลับมาเข้ารับการอบรมครั้งที่ 3  เมื่อครบ 12 เดือน

         เฉพาะคนที่ปฏิบัติงานเอาจริงเอาจังเท่านั้นที่จะผ่านถึงด่านที่ 3 และจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สคส.   และเป็นสมาชิกเครือข่ายของ สคส. ตลอดชีพ (ตลอดชีพของ สคส. นะครับ   ไม่ใช่ตลอดชีพของท่าน)

         เรื่องนี้คุณอ้อมจะเป็นผู้ประสานงานของ สคส.   อ. พรรณภัทร  ใจเอื้อ แห่ง มรภ. นครสวรรค์จะเป็นผู้จัดอบรม   จัดที่ ศช. ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์และ สคส. คงต้องขอให้คุณทรงพล  เจตนาวณิชย์มาเป็น "ครูใหญ่",  รศ. ดร. ธีรเดช  ฉายอรุณ มาเป็นครูใหญ่ร่วม  เป็นต้น

         ที่เล่ามานี้เป็น "ร่างความคิด" เท่านั้น   เวลาปฏิบัติจริงจะต้องคิดละเอียดกว่านี้มาก   เช่น อ. พรรณภัทรแย้งว่าทอดระยะเวลาถึง 6 เดือนเกรง "ว่าที่คุณอำนวย" จะลืมหมด   อาจต้องจัดกิจกรรมบ่อยกว่านี้   นี่คือตัวอย่างของรายละเอียดที่คุณทรงพลจะมาเป็นหัวหน้าทีมคิดรายละเอียดและดำเนินการต่อไป

         นี่คือการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่มากในสายตาของผม   เพราะการมีชาวบ้านเป็น "คุณอำนวย" อยู่ในพื้นที่เอง   ได้ชาวบ้านที่มีใจจริง ๆ ทำจริง  เรียนรู้จริง   จะเป็นพลัง "พลิกแผ่นดิน" (ตามคำของ นพ. สมพงษ์  ยูงทอง) ได้อย่างแท้จริง

วิจารณ์  พานิช
 10 ก.พ.49


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)