ของฝากจากคุณบุญคลี ปลั่งศิริ (ตอนที่ 1)

beyondKM
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
องค์กรจะเป็น High Performance Organization ได้ จะต้อง "Lively" คือมีชีวิตชีวา องค์กรจะมีชีวิตชีวาได้ คนในองค์กรต้อง Active มีขวัญและกำลังใจ (Moral) ดี มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในตัว (ไม่ใช่เรื่องอายุ) องค์กรจะต้องทำให้เกิดเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

     เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้จัดงานสัมมนาวิชาการ หัวข้อ "การจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ" งานนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยที่กำลังเรียนวิชาสัมมนาอยู่ ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรนำการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ "การจัดการความรู้ในองค์กร" ระหว่างเวลา 13:30-15:30 น. แต่ผมก็ไปร่วมงานตั้งแต่เช้า เพราะต้องการจะฟังคุณบุญคลี ปลั่งศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่จะมาเป็น Keynote Speaker ของงานในวันนี้ ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดครับ เพราะได้อะไรๆ ดีๆ มาเยอะมาก จะขอนำคำพูดของคุณบุญคลี และที่สรุปไว้เป็นประเด็นดังนี้ครับ

     1.  "ค่าของมนุษย์วัดกันที่ความสามารถในการเรียนรู้"

     2.  "สิ่งที่อยู่กับตัวนั้นเป็นประสบการณ์ ความรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเท่านั้น ความรู้จะไม่อยู่กับตัว"

     3.  คุณบุญคลี มักจะบอก Middle Management  ว่าให้เก็บเวลา 20% ไว้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน (หัวหน้า ลูกน้อง Peer) บ้าง อย่าเอาเวลาทั้งหมดขลุกอยู่กับงานอย่างเดียว การพูดคุยควรจะเป็นเรื่องกว้างๆ ทั่วๆ ไป เช่น แนวโน้วของธุรกิจนี้ในอนาคต การพัฒนาคนในองค์กร etc.

     4.  การเลือกคนเข้ามาทำงาน (ระดับบริหาร) แต่ก่อนดู Background เป็นหลัก เดี๋ยวนี้เปลี่ยนวิธีดู หันมาสังเกตว่าคนๆ นี้มี Belief ในตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ที่จะเข้ามารับผิดชอบเพียงใด ...ดูไฟ ...ดูแววตา มองหาสิ่งที่เรียกว่า Integrity, Intelligence และ Maturity

     5.  องค์กรจะเป็น High Performance Organization ได้ จะต้อง "Lively" คือมีชีวิตชีวา องค์กรจะมีชีวิตชีวาได้ คนในองค์กรต้อง Active มีขวัญและกำลังใจ (Moral) ดี มีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ในตัว (ไม่ใช่เรื่องอายุ) องค์กรจะต้องทำให้เกิดเรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น มีการ Launch Product ใหม่ๆ อยู่เสมอ

     6.  เรื่องความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) นั้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในโลกปัจจุบัน เพราะ Creativity จะนำไปสู่ Change แต่ก่อนที่จะมี Creativity นั้น จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ที่ดีด้วย "Change ที่ขาด Knowledge พื้นฐานนั้น จะเป็น Change ที่เสี่ยงเกินไป!"

     7.  การจัดการภายใต้ความหลากหลาย "Diversity" นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ การทำให้ทุกหน่วย (BU - Business Unit) เหมือนกันหมดนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำ (AIS, ITV, AirAsia ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน)

     8.  Management by Walking Around หรือการ "ลงพื้นที่" ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารระดับสูง สามารถสร้างความรู้สึกดีๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ เป็นสิ่งที่ต้องทำสม่ำเสมอ

     9.  การแก้ไข "กระบวนการ" ทุกครั้ง อย่าทำ "เฉพาะจุด" อย่าทำแบบ "ปะผุ" รถ ต้องมองให้เห็นภาพใหญ่ มองให้เห็นความเชื่อมโยง ในธุรกิจบริการ นั่นหมายถึงการออกแบบ Process ใหม่ ไม่ใช่การแก้ไขเพียงไม่กี่ step ธุรกิจบริการเวลาคิด Process ใหม่ มันก็เท่ากับเป็นการคิด Product ใหม่ไปในตัว

      วันนี้เอามาฝาก 9 ข้อก่อนครับ ยังมีที่เด็ดๆ อีกหลายข้อ ขอเก็บไว้ตอนต่อไปก็แล้วกัน ในการสัมมนาวันนั้นผมค่อนข้างประทับใจในการจัดงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนมาก ได้เห็นความสามารถของนักศึกษา และการสนับสนุนส่งเสริมจากบรรดาคณาจารย์ เห็นความสามารถทางด้านการบริหารงานของทางมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณท่านอธิการบดี ผศ. ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Beyond "KM"ความเห็น (2)

คนเก็บดิน
IP: xxx.97.66.55
เขียนเมื่อ 

ความรู้ ประสบการณ์ และกระบวนการความคิดของ คุณบุญคลี ปลั่งศิริ ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งมีประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจในโลกปัจจุบันจริงเลยครับอาจารย์

ส่วนตัว ผมไม่อยากให้คุณ บุญคลี ปลั่งศิริ ทิ้งประเด็นเรื่องจริยธรรม ขององค์การและการรับผิดชอบขององค์การต่อสังคมส่วนรวมไปน่ะครับ  

หมอพิเชฐ
IP: xxx.147.122.35
เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วได้ประโยชน์มากครับ

ในข้อ 6 ถ้าต่อด้วย Knowledge ที่ขาดคุณธรรม(Morale)อาจได้ประโยชน์กับองค์การแต่อาจไม่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้

ในส่วนของข้อ 9 เป็นการใช้การเรียนรู้แบบสองวงจร(Double loop learning)ตามแนวคิดของPeter Sengeหรือการเรียนรู้ขั้นสูงของArchillis & Shon ซึ่งต้องหลุดไปจากกรอบกติกาเดิมๆ