วันมาฆะบูชา 13 ก.พ. 49

วันแห่งความรัก เมตตา และอาทร ที่คนน่านนำโดย นายปริญญา ปานทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และประชาชนคนน่าน ร่วมขี่รักรยานในเส้นทางเลาะริมฝั่งน้ำน่าน ซึ่งจะเป็นทางจักรยานที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเอื้อเฟื้อน้ำใจต่อกัน ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คาดว่าจะมีจักรยานใช้เส้นทางนี้ในแต่ละวันหลายร้อยคัน ทางจักรยานน่านจึงไม่ใช่การรณรงค์ขี่กันวันเดียวเลิกทางจักรยานน่านจึงไม่ใช่การตีเส้นแบ่งช่องทางให้จักรยาน

 แต่ทางจักรยานน่านคือการแบ่งปันโอกาสให้จักรยานร่วมใช้เส้นทางอย่างมั่นใจในความปลอดภัยกว่าเดิม