เมื่อวานตอนเย็น(เสาร์11กุมภา)ได้ไปตัดผมที่ร้านบังรอนกับลูกชายคนโต ขณะที่นั่งรอลูกชายตัดผมอยู่ก็ได้หยิบหนังสือเล่มเก่าๆเล่มหนึ่งที่ร้านตัดผมขึ้นมาอ่าน พบว่าเป็นหนังสือเรื่องการพัฒนาตนเอง ซึ่งเขียนโดนสมิต อาชวะกุล ได้นำเอาคุณสมบัติของมหาบุรุษ 40 ประการของหลวงวิจิตรวาทการมาเขียนเพิ่มเติม  พออ่านไปได้ก็รู้สึกได้ประโยชน์มาก และได้จดเอาลักษณะของมนุษย์ที่เข้มแข็งใส่สมุดบันทึกไว้และขอนำมาเผยแพร่ในที่นี้ครับ

          หลวงวิจิตรวาทการ ไดเขียนลักษณะของมนุษย์ที่เข้มแข็งไว้ในหนังสือ มหาบุรุษ ดังนี้

  1. ไม่รู้จักบ่นหรือร้องทุกข์
  2. ไม่ต้องการทราบว่าคนอื่นจะคิดเห็นว่าตัวเป็นอะไร
  3. ไม่บอกความลับของตนให้แก่ใครและไม่ต้องการรู้ความลับของคนอื่นๆ
  4. ไม่คิดว่าตัวเป็นคนเคราะห์ร้าย สามารถจะนำเอาเหตุการณ์ต่างๆมาทำประโยชน์แก่ตนได้ทั้งสิ้น
  5. มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา