บล็อกต้นไม้ใบหญ้า (2)

ศิริพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">  </p> แต่งบล็อกสวยแนวๆ  รักธรรมชาติ  ต้นไม้ใบหญ้า  สายฝน      มีบล็อกสำเร็จรูปสวยๆมาเพิ่มอีกหลายแบบ    ชอบแบบไหนเลือกไปใช้แต่งบล็อกได้เลยค่ะ <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">   </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">  สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มแต่งบล็อก  ดูขั้นตอนได้ที่   แต่งบล็อกสำเร็จรูป    </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>

     ให้ copy code ของ css ตามข้างล่าง    นำไปวางในกรอบสี่เหลี่ยมของ CSS    จะได้บล็อกที่มีสีสันดังตัวอย่างในแต่ละแบบข้างล่างนี้

  <p></p>

</span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>  แบบที่ 85  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 271.5pt" class="MsoNormal"></p><p>div#subtitle { font-size: big; color:#FFFF99;}div#container {width: 840px; background:#fffff;}div#content2 {background:#ffffff;border: 0px solid #ffffff;}  body{ background:#CCFFCC; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/47_35721_da69ee1d74bfbe8.gif);background-repeat: repeat;} div#title{padding: 18px 4px 35px;    font-size: big; color:#FF4500; background:#F8F8FF; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/1183269682.gif);background-repeat:no-repeat;background-position:center;   height:150px;}</p><p></p><p align="right"> จะได้บล็อกสายฝนโปรยที่พื้นหลัง ตามรูป sample blog 85 </p><p align="center">รูป sample blog 85 </p><p align="center">       </p><p align="center"> </p><p align="center"> </p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p> แบบที่ 86  </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p>div#subtitle { font-size: medium; color:#CCFFFF;}div#container {width: 840px; background:#fffff;}div#content2 {background:#ffffff; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/fl421.jpg); border: 0px solid #ffffff;} body{ background:#CCFF99;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/th13nat17.gif);background-repeat: repeat;} div#title{padding: 18px 4px 35px;    font-size: big; color:#008B00;background:#F5F9FD;  background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/bookt1-1.jpg); background-repeat:no-repeat;background-position:center;   height:140px;}</p><p align="right">จะได้บล็อกแบบคลาสสิค   ตามรูป sample blog 86  </p><p align="center">รูป sample blog 86</p><p align="center">   </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p>      แบบที่ 87   </p><p>div#title{padding: 18px 4px 35px;  font-size: big; color:#009900; background:#EEF2F7;  background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/pen0.jpg); background-repeat:no-repeat;background-position:center;   height:150px;} div#subtitle { font-size: medium; color:#CCFFFF;} div#container {width: 840px; background:#fffff;}  div#content2 {background:#ffffff; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/dookdik_25819_72803.gif); border: 0px solid #ffffff;} body{ background:#CCFF99; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/47_35721_502ab98fe6046bf.gif);background-repeat: repeat;}</p><p align="right">จะได้บล็อกสายฝนโปรยที่พื้นหลัง ตามรูป sample blog 87   </p><p align="center">รูป sample blog 87 </p><p align="center">        </p><p align="center"> </p><p>แบบที่ 88  </p><p align="left">div#subtitle { font-size: medium; color:#CCFFFF;}div#container {width: 840px; background:#fffff;} div#content2 {background:#ffffff; background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/fl421.jpg); border: 0px solid #ffffff;} body{ background:#CCFFFF;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/NB31.jpg); background-repeat: repeat;} div#title{padding: 18px 4px 35px;    font-size: big; color:#009900;background:#F0F8FF;  background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/10g.jpg); background-repeat:no-repeat;background-position:center;   height:150px;}</p><p align="right">จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป sample blog 88  </p><p align="center">รูป sample blog 88 </p><p align="center">        </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> แบบที่ 89  </p><p></p><p> div#subtitle { font-size: medium; color:#CCFFFF;}div#container {width: 840px; background:#fffff;}div#content2 {background:#ffffff;background-image:url(); border: 0px solid #ffffff;} body{ background:#CCFF99;background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/rosebg_87f.gif);background-repeat: repeat;} div#title{padding: 18px 4px 35px;    font-size: big; color:#339900;background:#FFFFFF;  background-image:url(http://gotoknow.org/file/siriporn5633/pen0.jpg); background-repeat:no-repeat;background-position:center;   height:170px;}</p><p align="right">จะได้บล็อกที่มีสีสันลวดลายตามรูป sample blog 89    </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">รูป sample blog 89</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">                     </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน css และ blogความเห็น (25)

นู๋สาว
IP: xxx.157.182.219
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะสำหรับบล็อกต่างๆ สวยมากเลยค่ะ อยากจะเก่งอย่างนี้บ้างจังเลย ถ้ามีอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกันนะค่ะ

น้ำผึ้งหลวง
IP: xxx.113.35.8
เขียนเมื่อ 
ชอบทุกแบบเลยนะคะ  ดูแล้วสดชื่นดี  อยากให้อาจารย์สอนวิธีการอ่าน Code ให้ด้วยนะคะ  เผื่อจะได้เก่งเหมือนอาจารย์บ้าง
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ.ศิริพร

แวะเข้ามาชม

สวยมากเลยค่ะ

เลยขอลองเอาไปแต่ง blog หน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

ธิติมา
IP: xxx.28.120.16
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ  สวยมากๆ
สารินี
IP: xxx.19.218.126
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะสวยมากๆๆ  เลยค่ะ

ถูกใจมาก ๆ ค่ะ อาจารย์ติดตามอาจารย์ตลอด เลยนะค่ะ

ลัทธิ
IP: xxx.123.48.27
เขียนเมื่อ 
ขอนำไปใช้ ที่นี่
เขียนเมื่อ 

สวยมากเลยครับอาจารย์ขออนุญาตนำไปใช้นะครับ

เขียนเมื่อ 

สวยมากค่ะ สบายตา นำไปใช้แล้วค่ะ

สวยมากค่ะอาจารย์  ขอไปใช้บ้างนะคะ  ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
สวยจัง ขอเอาไปใช้ด้วยคนค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะ (แต่ยังเอารูปถ่ายประกอบบันทึกลงไม่ได้ ..เฮอ..เหนื่อยค่ะ แต่จะพยายามเรียนรู้ต่อไป)
เขียนเมื่อ 

คุณ  หมูแดง 
                                                     

     เข้าไปดูที่   การใส่รูปในบันทึก   แล้วลองทำดูนะคะ  ถ้ายังไม่ได้ถามมาได้อีกค่ะ   

 

อ.ลูกหว้า
IP: xxx.19.65.31
เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์คะ  มาขอไปอีกนะคะ ชอบจังเลยต้นไม้ดูสดชื่นจริงๆค่ะ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณจริง ๆ ครับ ช๊อบ ชอบ

เขียนเมื่อ 

ชอบขังค่ะอาจารย์ และขออนุญาตินำไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ได้เอาไปใช้ด้วยน่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ได้บล็อกที่สวยขึ้น ชอบมากๆๆ

เขียนเมื่อ 

ผมชอบแบบที่ 87 สวยงาม ถูกใจครับ  ขออนุญาตนำไปใช้นะครับ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีทุกท่านค่ะ  (ตอบช้าไปหน่อยนะคะ)
  • อ.ลูกหว้า , คุณหมอเล็ก , คุณHuso36 , คุณ kookkai-agi ,คุณวัชรา ทองหยอด
  • มีความสุข และสนุกๆกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน G2K ด้วยกันค่ะ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ ผอ.ประจักษ์  เริ่มเปิดเทอมกันแล้วนะคะ
เขียนเมื่อ 

สวยมากยอดเยี่ยมจริง ๆ ขออนุญาตนำไปใช้คะ

ขออนุญาตนำไปใช้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะอาจารย์

ขอบคุณค่ะ

สุขสันต์วันปีใหม่นะคะ

ขออนุญาตนำไปใช้นะคะอาจารย์

ขอบคุณค่ะ

สุขสันต์วันปีใหม่นะคะ

เขียนเมื่อ 

                  

ขอบคุณมากที่สุดเลยค่ะอาจารย์   บล็อกของครูใจดีจะได้มีสีสันกะเขามั่ง