สรุป KM ของคณะแพทย์ศาสตร์ มอ.

  ติดต่อ

  การจัดการความรู้, KM, Knowledge Management  

KM ของคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์

  ทำความกระจ่างในเรื่องของ KM

  1. Outside-In คือการเชิญผู้รู้ในเรื่องต่างๆมาเล่า มาบรรยายให้คนของคณะได้รับทราบ 
  2. Inside-Out คือการส่งบุคลากรของคณะไปจับเอาความรู้จากภายนอก 

  ก้าวสำคัญของการนำ KM มาใช้

  คนและความรู้ เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของคณะ "พัฒนาคน พัฒนางาน และจัดการความรู้   โดยชูคุณภาพเป็นหัวใจ และมุ่งไปที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ"

  การดำเนินงาน KM

  1 จัดเวที Knowledge Sharing Day 
2 เชิญวิทยากรจาก สคส. มาถ่ายทอดเทคนิควิธีการในแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 จัดให้มีการ coaching ระหว่างหน่วยงาน
4 หา best practice แล้วมากำหนดเป็นมาตรฐานของคณะ
5 มี web board
6 มีเวทีในการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้
7 ประกาศ สนับสนุนให้จัดตั้งกลุ่ม หรือชุมชนนักปฏิบัติ

  KM Tools
  - ศักยภาพของ "คน" นำมาซึ่งความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์
  - ศักยภาพ โดดเด่นขึ้นมา ที่สำคัญอยู่ที่ใจ
  - โดยการนำประสบการณ์ ความรู้ที่มีอยู่ในคน (Tacit Knowledge) และ "คว้า" (Capture) ความรู้ภายนอกองค์กรมาใช้ในการทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14885, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)