โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เดินสายชี้แจง

รับสมัครข้าราชการสายพันธุ์ใหม่

วันนี้ได้รับการติดต่อจากทีมงานของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ว่าจะมีการแนะนำโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ที่ห้องฉัตรทันต์  1-2  โรงแรมโซฟิเทล  เวลา  15.00-17.00 น.  โครงการนี้เรียกโดยทั่วไปว่าโครงการข้าราชการสายพันธุ์ใหม่  เปิดรับปีนี้จำนวน  60  คน  รับสมัครถึงวันที่  31  มีนาคม  2549  ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าในปีหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีให้มาจัดงานในมหาวิทยาลัยในช่วงวันสถาปนามหาวิทยาลัย น่าจะเหมาะสมกว่า  กำหนดการเดินสายชี้แจง  จังหวัดต่างๆ มีดังนี้

สงขลา

ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัด           พฤ.23ก.พ. 49  เวลา 10.00-11.30 น.

ห้องสงขลา  โรงแรมเจบี  หาดใหญ่    พฤ. 23 ก.พ. 49  เวลา  15.00-17.00  น.

กรุงเทพฯ

สถาบันส่งเสริมการบริหาร               จ. 20 ก.พ. 49  เวลา  16.00-18.00  น.

กิจการบ้านเมืองที่ดี                       พ. 15 มี.ค. 49  เวลา  16.00-18.00 น.

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)