เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ ปี 49 รุ่นที่ 1 (2)

อ้อ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
4 คำถาม เพื่อการทบทวน (AAR: After Action Review)

เมื่อผู้เข้าร่วมเรียนรู้กระบวนการ เทคนิคต่างๆ แล้ว ก็มาถึงการ AAR กับ 4 คำถาม คือ

1. ได้อะไร

ได้เพื่อน, ได้เครือข่าย, ได้รู้วิธีการและกระบวนการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นที่, รู้จักตัวเอง, กระบวนการจัดเวที, เทคนิควิธีการทำงาน แนวทางในการประเมินผลงาน, ได้ทบทวนตัวเอง, ได้เห็นคุณค่าของแต่ละคน, ได้วิธีการจัดการความรู้เป็นรูปธรรม  

2. ไม่ได้อะไร

ยังไม่ชัดเจน เปรียบเหมือนจับปลาได้แต่ยังเปื้อนดิน ยังกินไม่ได้ ต้องกลับไปลงมือทำให้มีประสบการณ์ น่าจะเข้าใจมากขึ้น, การนำไปใช้ในองค์กรที่ไม่มีการปฏิบัติในพื้นที่, การเรียนรู้ที่แฝงอยู่ในตัวผู้เข้าร่วมในเวที เทคนิคของแต่ละคนในการประยุกต์ใช้ในงานสมัชชาสุขภาพ, บางขั้นตอนค่อนข้างรวบรัด

3. จะปรับใช้กับงานของตนอย่างไร

จะกลับไปปรับใช้กับแกนนำระดับอำเภอ จังหวัด เครือข่ายสมัชชา, ปรับใช้กับเวทีชุมชน, ปรับใช้กับรูปแบบการประเมินผลงานของแกนนำ, ปรับใช้ในการดึงศักยภาพในตัวคน, ปรับใช้กับงานจัดการสุขภาพภาคเกษตรกรรมของชุมชน อปท. และท้องถิ่นในรูปแบบเครือข่าย, ถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับให้กลุ่ม เครือข่าย, จัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนภายในองค์กรและเครือข่าย เพื่อค้นหาต้นฉบับและแสดงความเป็นมาตรฐานขององค์กร กลุ่ม เครือข่าย  

4. หากจัดกระบวนการอย่างนี้อีก ควรปรับปรุง เพิ่มเติมอะไรบ้าง

ให้มีผู้ปฏิบัติจริง (คุณกิจตัวจริง) มาเข้าร่วมมากขึ้น, ระยะเวลาสั้นกว่านี้, มีเอกสาร "จัดการความรู้" ประกอบ, เชื่อมโยงกับงานสมัชชาสุขภาพ, อธิบายที่ไป ที่มาของเครื่องมือ, ข้อจำกัดของเครื่องมือ

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & playความเห็น (0)