MBNQA

MBNQA = Malcom Baldrige National Quality Award

            เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา จากการที่ทางญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิตจนล้ำหน้าและมีการตั้งรางวัลเดมิ่ง(Deming price)  ทางสหรัฐอเมริกาจึงได้พยายามที่จะกระตุ้นให้บริษัทต่างๆมีการพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น จึงได้มีการตั้งรางวัล MBNQA  และได้กลายเป็นแบบอย่างให้เกิดรางวัลคุณภาพของชาติต่างๆ รวมทั้งรางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทยหรือTQAด้วย
เป้าหมายสำคัญ(Goal) ของMBNQA
1.       Customer Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า
2.       Customer Satisfaction relativeTo Competitors ควงามพึงพอใจของลูกค้าเมื่อเปรียเทียบกับคู่แข่งขัน
3.       Customer Retention การดึงลูกค้าไว้ได้
4.       Market Share Gain ส่วนแบ่งการตลาด
5.       Measures of Progress การวัดความเจิรญก้าวหน้าของธุรกิจ
6.       Product & Service  Quality คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ
7.       Productivity Improvement การพัฒนาการเพิ่มผลิตภาพ
8.       Waste Reduction/Elimination การลดหรือขจัดความสูญเปล่า/สูญเสีย
9.       Supplier Performance ผลการปฏิบัติงานของผู้ส่งของ
10.    Financial Results ผลลัพธ์ทางการเงิน
เกณฑ์ของMBNQA
1. Leadership ภาวะผู้นำ
2.Information&Analysis สารสนเทศและการวิเคราะห์
3. StrategicPlanning การวางแผนกลยุทธ์
4. HR&Management การบริหารทรัพยากรมนุษย์
5. ProcessManagement การจัดการกระบวนการ
6. BusinessResults ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
7.CustomerFocus&Satisfaction ความพึงพอใจและการมุ่งเน้นลูกค้า

           จะเห็นได้ว่า ที่ผมนำเอามาตรฐานต่างๆ มานำเสนอนั้นเพื่อให้เห็นว่า ไม่ว่ามาตรฐานหรือแนวทางไหนๆก็คล้ายๆกัน ในแนวคิดและหลักการ แต่ที่แตกต่างก็คือหลักปฏิบัติหรือรูปแบบ หากเราจับเอาแก่นหรือเนื้อหาหลักการมาใช้ได้ รูปแบบก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญอีกต่อไปครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (5)

สมคิด อาจมังกร
IP: xxx.107.192.8
เขียนเมื่อ 

คิดเป็นนักศึกษา ป. เอก คะ เรียนด้านการจัดการคุณภาพคะ ทำวิจัยเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการเข้าร่วมโครงการของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติแล้วพบว่า หัวข้อ .31และ 3.2 ของหมวด 3 ไม่มีใครได้เลยคะ ปัญหาคือองค์ทางการศึกษาส่วนใหญ่ภายในนะคะยังไม่ให้ความสำคัญต่อข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ คือ ผู้เรียน และผู้ปกครอง คะ ว่ามีการจัดกระทำอย่างไรบ้าง ยังไม่มีการคัดแยกผู้รับบริการ  ช่องทางต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสยังไม่ทราบว่าเพียงพอ เหมาะสมอย่างไร คิด....อยากทราบว่าสถานศึกษาเข้าใจหรือเปล่า มีวิธีการอย่างไรบ้างในการศึกษาความพึงพอใจ และความต้องการของลูกค้า  ช่วยด้วยคะอาจารย์ ทาง ดร. สุชาต ประธานสาขาให้คิด REVIEW 3.1 , 3.2 คะ ไม่ทราบว่าจะขึ้นต้นตรงไหน

 

 

 

พิเชฐ
IP: xxx.157.155.182
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณสมคิด

              ยินดีช่วยเหลือครับ ถ้าช่วยได้ เพราะผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนัก แต่เมื่อเช้าก็ได้โทรศัพท์พูดคุยกันไปบ้างแล้ว คงพอได้แนวทางนะครับ

              สถานศึกษาหลายแห่ง อาจยังมองไม่ออกว่าลูกค้าที่แท้จริงคือใคร หลายแห่งยังมองว่าเป็นนักศึกษา ก็เลยมีการออกแคมเปนเรียนน้อยๆ จ่ายไม่แพง จบง่ายๆ เพราะตามใจนักศึกษาจะได้มีคนมาเรียนเยอะๆ ซึ่งเราๆท่านๆก็คงรู้สึกขัดๆใจว่า อย่างนี้จะมีคุณภาพหรือ หากวิเคราะห์ให้ดีลูกค้าแท้จริง(Direct customer)น่าจะเป็นสังคม ชุมชน หน่วยงานภายนอกที่รับนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบออกไป น่าจะเป็นลูกค้าที่แท้จริงมากกว่า

             ประเด็นที่อาจนำมาเป็นหัวข้อ ปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของThesisในมุมมองของผม เช่น

1.  สถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ลูกค้าที่แท้จริงได้หรือไม่

2.  สถานศึกษาใช้วิธีการใดในการรับรู้ความต้องการของลูกค้า

3.  สถานศึกษาวัดความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างไรหรือโดยวิธีใด

4.  สถานศึกษานำเอาผลการวัดความต้องการของลูกค้าหรือความพึงพอใจของลูกค้ามาใช้อย่างไร ตอบสนองอย่างไร

5.  สถานศึกษารุ้จักลูกค้าที่แท้จริงของตนเองหรือไม่ รู้ได้อย่างไร

             จะใช้สถานศึกษาในระดับใดก็แล้วแต่ความสนใจครับ

              มีอะไรเพิ่มเติมลองแลกเปลี่ยนมาอีกนะครับ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนเสมอครับ

นิยม สุวรรณเดช
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อาจารย์

 ผมกำลังศึกษาระดับป.โท สาขาการจัดการคุณภาพ

ตอนนี้ผมกำลังทำวิทยานิพนธ์อยู่ครับ เรื่อง

การบริหารคุณภาพขององค์กรทางการศึกษา ด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 ตอนนี้มีปัญหาในการเขียนบทที่ 1 ครับไม่ทราบจะเขียนเริ่มต้นอย่างไร เคยลองเขียนแล้วอ่านไม่ค่อยได้ใจความ ส่วนบทที่ 3 ยังหาวิธีการดำเนินการวิจัยยังไม่ค่อยได้ครับ  ยังไงรบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำให้หน่อยครับ ตอบทาง mail ก็ได้ครับ

ขอบคุณมากครับ

วันวิสาห์ อินทโชติ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ดิฉันกำลังศึกษา ป.โทอยู่และสนใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับการนำองค์กรแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน พยายามศึกษาข้อมูลแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ

ตอนนี้มีปัญหาในการเขียนบทที่ 1 ยังไม่รู้จะเริมยังไง ท่านอาจารย์พอจะมีคำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือ การหาข้อมูล หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับวิจัยเชิงพัฒนาแบบในกรณีแบบนี้บ้างไหมค่ะ เผื่อจะเป็นแนวทางในการหาคำตอบ หวังว่าอาจารย์จะตอบปัญหานะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

หมอพิเชฐ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

มีหนั

สือและเอกสารที่เผยแพร่โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ น่าสนใจอยู่หลายเล่ม ลองหาอ่านดูครับหรือหนังสือของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลก็ได้ครับ