ระวังถูกแกล้ง

ในการประชุมเมื่อเย็นวันที่ 7 ก.พ.   มีการพูดคุยกันเรื่องผมไปลงชื่อไม่ไว้วางใจคุณทักษิณ   ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่าให้ระวังจะโดนตรวจสอบภาษีและไม่ใช่ตรวจสอบเฉพาะตัว   แต่ญาติพี่น้องจะโดนหมด   มีคนโดนมาแล้วมากมาย

ถ้าเป็นเช่นนี้จริง   การปกครองบ้านเมืองของเราในขณะนี้ก็อยู่ในสภาพรัฐเกสตาโป   คือใครไม่เห็นด้วยกับผู้นำจะโดนกลั่นแกล้ง   เป็นการปกครองด้วยความหวาดกลัว

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.พ.49