ประชุมทีมงานการจัดการความรู้ ม.ข

 เรียนเชิญทีมงาน การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมวันพุธที่ ๑๕ ก.พ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ.ห้องประชุม SME ชั้น ๖ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อสรุปแผนปฏิบัติการ การจัดการความรู้ ตามแนวทางที่ สมศ และ กพร และ เพื่อการเตรียมการไป "ศึกษาดูงานที่บริษัท Toyota วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม" พร้อมทั้งเตรียมการประชุม "UKM ครั้งต่อไประหว่าง ๔-๖ เมษายน ๒๕๔๙"

JJ

JJ