การสอนแบบโครงงาน : โครงงานคือ ?


km "เรื่องเล่าเล้าพลัง"

การเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-Based Learning)

      การทำโครงงาน เป็นการเรียนรู้จากการศึกษา ค้นคว้า ทดลองและปฏิบัติจริง โดยผู้เรียนจัดทำโครงงานตามความสนใจ ความสามารถ ความต้องการ มีการทดลองและสรุปผลด้วยตนเองหรือกลุ่ม และมีผู้สอนเป็นผู้แนะนำช่วยเหลือ โครงงาน เป็น แผนงานและกิจกรรมที่มีการกำหนดรูปแบบการทำงานอย่างมีระบบ มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงาน ที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้

      การทำโครงงานอาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับขอบข่ายความยากง่ายของ โครงงานนั้น สิ่งที่ผู้เรียนได้ เรียนรู้จากการทำโครงงานคือ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ทดลองและสรุปผล ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้ว การเลือกหัวข้อโครงงานเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยที่ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกโครงงานตามความสนใจ ความถนัดของตนเอง และเป็นการพัฒนากระบวนการคิด การวางแผน และการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ

     การวางแผนโครงงานที่ดี  จะช่วยกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง  ไม่ผิดพลาดหลงทางหรืออาจคลาดเคลื่อน  ผิดพลาดไปบ้าง  แต่ก็พอจะทราบและมีแนวทางแก้ไขได้บ้างเพราะได้มีการกำหนดไว้แล้วในการวางแผนจัดทำโครงงาน

ประเภทของโครงงาน มีดังนี้

1.     โครงงานประเภทการศึกษาทดลอง เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหา ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้

2.     โครงงานประเภทสำรวจข้อมูล เป็นการสำรวจรวบรวมข้อมูลแล้วนำข้อมูลนั้นๆมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ หรือจัดระบบเพื่อ ประโยชน์ในการวางแผน การพัฒนาหรือปรับปรุงงาน

3.     โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ เป็นการศึกษาทดลองและประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในด้านใดด้านหนึ่ง

4.     โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน เป็นการศึกษาพัฒนางานเดิมให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

ที่มา : www.wt.ac.th

หมายเลขบันทึก: 147951เขียนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2007 16:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 16:56 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)
สวัสดีค่ะ เขียนแนววิชาการมากเลยค่ะ อยากลองอ่านแบบภาษาง่ายๆบ้างค่ะ แต่รู้สึกดีที่มีคนเขียนแนวนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

พอดีที่เขียนแนวนี้เผื่อมีใครคัดลอกนำไปสอนนักเรียน

จะได้นำไปได้สะดวกค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี