31 ม.ค. 2549

วันนี้มาถึงศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพื่อการศึกษา ประมาณ 08.30 น. พอมาถึงก็ได้รับมอบหมายงานจาก อ.สมมาตร ให้ไปเตรียม set ห้ห้องประชุม 2 เพื่อใช้สำหรับต้อนรับการมาศึกษาดูงานของคณะนักศึกษาปริญญาโทของ มสว ซึ่งจะต้องทดสอบและ set อุประกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องประชุม เช่น เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องเล่นวีซีดีและระบบเสียงทั้งหมดด้วย พอได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันกับเพื่อน ๆ นักศึกษาฝึกงาน พอช่วงบ่ายก็กลับไปตกแต่งภายในห้องประชุม 2 ต่อจนเส็จเรียบร้อย จากนั้นก็เข้าไปพิมพ์งานที่ห้องเทคนิคจนเย็นก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติ

 ETI...017