นิลเนตร์ 57

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  7/2/2549 วันนี้หนูก็พยายามที่จะเอารูปกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเอาไปลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของหมวดต่าง ๆให้ครบก่อนที่หนูจะกลับค่ะ และในช่วงเช้าก็ทำไปได้ 1 หมวดค่ะแต่ในการทำครั้งนี้จะคัดเอาเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญ ๆในปี 2549-8-2549 เท่านั้นเพราะกลัวจะไม่ทันเวลา 

  และในช่วงบ่ายก็ได้รับมอบหมายให้เขียนประกาศกำหนดการงานวันเกียรติยศหน้าห้องประชุมใหญ่เพราะจะมีงานในวันที่ 8 ในการเขียนให้เขียนบนไวท์บอร์ดโดยใช้ปากกาสปีดบอลขนาด 5.0 ม.ม.โดยขั้นตอนในการเขียนก็คือต้องขีดเส้นตามจำนวนบรรทัดของข้อความตามที่กำหนดการให้มาจากนั้นจึงเริ่มเขียน ในการเขียนก็มีผิดบ้างแต่ก็ใช้น้ำยาทินเนอร์ในการลบคำผิดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาทินเนอร์แล้วลบให้สะอาดรอให้แห้งแล้วจึงเขียนต่อค่ะ

  วันนี้กิจกรรมต่าง ๆก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)