บล๊อกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการของโรงพยาบาลปลาปาก รวมทั้งบันทึกการเรียนรู้ของทีมโรงพยาบาลปลาปากที่มีโอกาสเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับชุมชน ผู้รับบริการ กลุ่มต่างๆ เพื่อให้เกิดบรยากาศของการเรียนรู้กับผู้รู้ในวงกว้าง พวกเรายินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และปรับกระบวนการทำงานของเราให้ดีขึ้น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชม / เสนอแนะความคิดเห็น

                                                                           ผู้จัดทำ