นิลเนตร์ 56

บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

  6/2/2549  วันนี้ในช่วงเช้าก็ได้ทำรายการเสียงตามสายตามปรกติก็คือเปิดเพลงประจำโรงเรียนและหลังจากนักเรียนเข้าแถวเสร็จแล้วก็อยู่ประจำหน้าที่บริการยืมคืนอุปกรณ์เพราะวันนี้อาจารย์ไม่อยู่ไปงานราชการข้างนอกหนูก็เลยต้องอยู่เฝ้าห้องเองค่ะวันนี้ในช่วงครึ่งวันเช้าไม่มีใครมายืมอุปกรณ์อะไรแต่มีคนเอาแผ่นซีดีที่ยืมค้างเมื่อวันศุกร์มาคืน

  และในตอนบ่ายก็ได้รับมอบหมายให้ทำแผ่นพับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการที่จะมีขึ้นในวันที่ 10/2/2549 ที่จะถึงนี้ โดยในการทำมีข้อกำหนดให้ใส่รูปงานวันวิชาการในปีที่แล้วเป็นรูปภาพประกอบ  หนูก็ใช้โปรแกรม MC.Word ในการพิมพ์ข้อความโดยตั้งค่าหน้ากระดาษในแนวนอนและแบ่งเป็น 3 คอลัมภ์ และในการใส่รูป หนูก็ใช้โปรแกรม PHOTO SHOP ในการตกแต่งรูปจากนั้นก็คัดลอกรูปที่ตกแต่งแล้วไปวางใส่ในโปรแกรมการพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้ว เมื่อเสร็จแล้วก็ปริ้นท์ออกมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้อาจารย์ได้พิจารณา ก็สรุปว่าอาจารย์พอใจค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนิลเนตร์ความเห็น (0)