เต่าปูลูไทย (Big-headed turtle)

สัตว์น้ำสงวน

  เต่าปูลูไทย ( Big-headed turtle)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Platysternon megacephalum vogeli Wermuth, 1969

ขนาด : ขนาดใหญ่สุดเท่าที่พบ มีความยาวกระดอง ๒๐ เซนติเมตร

ถิ่นอาศัย : ลำธารในป่าดิบเขาที่มีความสูงตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป

สถานภาพ : จากการจัดสถานภาพทัพยากรชีวภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๓๙ จัดว่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable), IUCN (1968) จัดให้เป็นสัตว์ที่ถูกคุกคาม (Threatened) และ พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า ปี ๒๕๓๕ ระบุให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

 ที่มา :  http://www.webroon.com/~edu/sudpa/extincting.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704ความเห็น (0)