ปูทูลกระหม่อม, ปูแป้ง (Mealy crab)

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thaipotamon chulabhon Naiyanetr, 1993

สถานภาพ : เป็นสัตว์ที่พบเฉพาะถิ่นในพื้นที่จำกัด และมีแนวโน้มที่จะถูกคุกคาม

ที่มา :  http://www.webroon.com/~edu/sudpa/extincting.htm