มาถึงที่ทำงานเวลา 08.00 น.อยู่แสตนบายช่วยพี่ตาลทำงานอยู่ที่ห้องจนถึงเวลา 17.30 น.พี่แมคชวนไปถ่ายงานร่วมมือร่วมใจเรื่องอุปกรณ์กีฬาตกแต่งงานศพ ก็ไม่มีอะไรมากก็เก้บภาพ Insert  และสัมภาษณ์ธรรมดาเท่านั้นครับ สิ่งที่ได้คือการทำตัวให้กลมกลืนครับ