วันนี้สมาชิกทีม lab ด่วนได้กระจายทีมออกไปคิดโครงการใหม่ใน Patho-Otop 2 ซึ่งแต่ละคนกำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำอะไรในโครงการ Patho-Otop 2 หลังจากโครงการแรกสำเร็จด้วยดีตรงนี้ต้องขอชื่นชมอาจารย์ปารมีจริงๆที่ทำให้ชาวพยาธิ ที่วันๆต้องทำงาน routine อย่างเดียวได้หันกลับมาช่วยกันคิดพัฒนางานในโครงการ patho - Otop และทำให้พวกเขามีกำลังในการทำงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีความเป็นภาวะผู้นำ (Leadership  ) อย่างเต็มตัว ซึ่งสมาชิกแต่ละคนในขณะนี้ไม่ว่าจะเดินไปห้องไหน(พอดีคนเขียนชอบสนใจเรื่องชาวบ้านครับ)ก็มีคนพูดถึงเรื่องจะทำโครงการอะไรดีในโครงการ Patho- Otop 2 และได้ปรึกษากันอยู่ตลอดเวลา ทำให้การทำงานในปัจจุบันในแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแต่ก็มีปัญหาอยู่บ้างไม่มากแต่พวกเราชาวพยาธิจะช่วยแก้ปัญหานั้นๆเพราะเราเป็นครอบครับเดียวกันครับ แต่ละคนในทีมได้นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาช่วยกันแก้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีให้ได้ และพบกันในโครงการ Patho - Otop2 นะครับ