Think out the Box (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คิดนอกกรอบภาคสอง

ดร.สมโภชน์ นพคุณ ประสบการณ์การทำงาน

  Think out the box ( Link ) ดร.สมโภชน์ นพคุณ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน และ นายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย ได้เล่าประสบการณ์จริงทำงานตั้งแต่เป็น ซี ๕ ๒๐ ปีที่แล้ว ให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ( Link

  หน่วยงานท่านได้เงินจากต่างประเทศ ซึ่งต้องทำงานชิ้นหนึ่งให้สำเร็จภายใน ๙ เดือน โดยไม่มีระเบียบหรือแนวปฏิบัติ

 ทีมงานขณะนั้นจึงได้ร่วมกันทำระเบียบหรือปฏิบัติสรุปว่าร่างระเบียบใช้เวลาทั้งหมด ๙ เดือน แต่ไม่ได้ทำงานอะไรเลยต้องคืนเงินไป นั่นคือเราเน้นกระบวนการควบคุมมากกว่าการทำจริง

 โดยสรุป ประสบการณ์ที่ท่านได้รับ เราต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ อย่าติดในกรอบหรือระเบียบ จนกระทั่งทำงานอะไรไม่ได้

  การทำงานต้อง “เก่งขึ้นทุกวัน” เป็นการกำหนดมาตรฐานตัวเราเอง เราต้องบริหารจัดการกับตนเอง มีความพร้อมที่จะทำงาน สามารถทำงานกับผู้อื่นได้หรือไม่ เมื่ออยู่กับเพื่อนร่วมงานสนุกหรือไม่ ต้องสนุกในการทำงานร่วมกันและเกิดผลสำเร็จ ต้องส่งเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริมความคิดให้สร้างสรรค์การทำงานตนเองตลอดเวลา

  เราต้องหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ตัวเราทำงาน เราทำงานต้องมีความสุขอย่าคิดเอาแต่ซี จะทำอะไรต้องมุ่งมั่นทำให้ดีที่สุด

  ต้องรู้แจ้ง รู้จริงในสิ่งต่างๆ ทำงานต้องดีขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เวลาทำงานอย่าหวังผลเฉพาะหน้าให้ดูผลระยะยาว อย่าเอาแต่ Present the Face บางครั้ง “เราแพ้ในสมรภูมิ แต่ชนะสงคราม” การทำงานกับเพื่อนต้องให้ผู้อื่น “กล้าพูด”  โดยต้องสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ในการทำงานร่วมกัน
JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)