การคิด & นำเสนอเชิงบวก เป็นเรื่องยากสำหรับบางคน

การคิด & นำเสนอเชิงบวก   เป็นเรื่องยากสำหรับบางคน


          ในการจัดตลาดนัดความรู้ไข้หวัดนก   เมื่อวันที่ 18 ก.ค.48   เราพบเรื่องแปลกที่น่าจะนำมาแลกเล่าสู่กันฟัง   น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “คุณอำนวย” ทั้งหลาย


          เช้าวันที่ 18 เราประชุมกลุ่มย่อย   ใช้เทคนิค Storytelling เพื่อสกัด “ขุมความรู้” ในการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยไม่เป็นไข้หวัดนกจากเรื่องเล่าความสำเร็จที่ภาคภูมิใจของแต่ละคน   ทีม “คุณอำนวยกลุ่ม” (Group Facilitator) และ “คุณลิขิต” ทำงานกันเต็มที่   มี “คุณลิขิต” ถึงกลุ่มละ 2 คน   คนหนึ่งเขียน flip chart    อีกคนหนึ่งเขียน “ขุมความรู้” ลงกระดาษ A4 ตัดครึ่ง   แผ่นละ 1 ขุมความรู้   บางกลุ่มถึงกับมี “คุณลิขิต” 3 คนคือคนที่ 3 พิมพ์ “ขุมความรู้” ลงคอมพิวเตอร์


          ตอนบ่าย   เป็นการนำเสนอ “ขุมความรู้” จากผลการประชุมกลุ่ม   โดยผู้นำเสนอถือกระดาษ A4 ตัดครึ่งที่เขียน “ขุมความรู้” ไว้อย่างดี   ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่มานำเสนอจัดว่าเป็นเกษตรกรระดับเซียน   ที่เลี้ยงไก่หลายหมื่นตัว   เผชิญโรคหวัดนกและต่อสู้กับทางราชการมาอย่างโชกโชน   ผู้นำเสนอยกกระดาษแต่ละแผ่นมาอ่านแล้วนำเสนอ   ผมนั่งอยู่ด้านหน้าสุดเห็นกับตา   ว่าในกระดาษนั้นเขียนข้อความที่เป็น “ขุมความรู้”   แต่ผู้นำเสนอไม่เสนอตามในกระดาษ   กลับแปลความหมายและพูดออกมาเป็นปัญหาและการต่อสู้   ก่อความพิศวงงงงวยแก่ “คุณอำนวยกลุ่ม”,   “คุณลิขิต”,   และทีมวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง


          คุณธวัชพูดใน AAR ตอนกลางคืนว่า   คนที่เป็นนักต่อสู้   หรือกำลังคิดถึงเรื่อง “ร้อน” อยู่   จะคิดและนำเสนอเรื่องให้เป็นเชิงบวก   เชิงชื่นชมยินดีได้ยาก


          เป็นบทเรียนสำหรับวิทยากรจัดตลาดนัดความรู้   ให้ระมัดระวังเมื่อจัดตลาดนัดเกี่ยวกับประเด็นร้อน   และมีนักต่อสู้หรือผู้ฝ่าวิกฤตมาร่วมประชุม   ต้องหาวิธีลดอุณหภูมิและชักชวนให้หันมาใช้มุมมอง/บรรยากาศเชิงบวก   เชิงชื่นชมยินดีให้ได้


                                                                                      วิจารณ์  พานิช
                                                                                        19 ก.ค.48
                                                                                    โรงแรมเอส ดี อเวนิว
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

คุณคนเล็ก
IP: xxx.152.5.9
เขียนเมื่อ 

บางคนมองปัญหาเป็นอุปสรรค...

บางคนมองปัญหาเป็นปัญหา...

แต่...บางคนมองหาทางแก้...และวิธีการ

จะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานการใช้ชีวิต...