วิสัยทรรศน์ของ สพช.ชุมพร

วิสัยทรรศน์
" ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่มีคุณภาพ พัฒนาการบริการตรวจสอบที่สะดวก รวดเร็วและทันเวลา"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน cschumphon-casความเห็น (0)