ผมสนใจ Getting Things Done (กรุณาอ่านบันทึก "ลัทธิ GTD") แต่ด้วยความที่หาหนังสืออ่านไม่ได้ ผมก็ต้องพยายามหาวิธีการต่างๆ นานาเพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับ GTD มา โดยไม่ต้องควักกระเป๋าจน "เครียด" (อาทิเช่นสั่งซื้อหนังสือจาก Amazon.com ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำได้ในทฤษฎีแต่ทำยากในเชิงปฎิบัติ)

ตอนนี้ผมได้พบ PDF สองไฟล์ซึ่งเป็นแผนภาพของกระบวนวิธี GTD ซึ่งน่าสนใจมาก เห็นแล้ว "ปิ๊งแว้ป" เกิดความเข้าใจถึง GTD ขึ้นมาทันที ถ้าใครสนใจก็ download ไปอ่านกันได้เลย

GTD Workflow และ GTD Workflow (Advanced)

ถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับ GTD เพิ่มเติม ที่นี่ ก็ให้ข้อมูลไว้ดีเหมือนกัน