บล็อกนี้จัดทำเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการศึกษา จัดทำโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ท่านใดมีวิธีคิดในการพัฒนาการศึกษาใหม่ ขอความกรุณาแสดงความคิดเห็นได้ครับ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้