โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จะจัดการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ที่ลำบากต่างๆ  ว่าท่านที่ผ่านมาได้อย่างดี ท่านทำกันอย่างไร วันที่ ๒๖ กรกฎาคมนี้