เป็นการทดลองใช้หลังจากได้ความรู้จากการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ K.M เมื่อวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2548 ณ แก่งกระจานคันทรีคลับ แอนด์ รีสอร์ท ขอขอบพระคุณท่านพรสกล ณ ศรีโต ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ จังหวัดชุมพร ที่ให้ความรู้ในเรื่อง WEBBLOG และขอขอบคุณคณะทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกท่านด้วย ที่สามารถเคลื่อนใหว ก้าวไป เท่าทันยุคได้อย่างรวดเร็วทันใจดีจัง...สวัสดีครับ.