การฝึกอบรมผ่านระบบ online ในหน่วยงาน

     ปัจจุบันการฝึกอบรมผ่านระบบ online ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในองค์กรที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพราะว่าทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมน้อยลง  เมื่อเทียบกับการฝึกอบรมโดยใช้บุคคล อีกทั้งสามารถกำหนดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้ด้วย ประหยัดเวลา อีกทั้งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับกรฝึกอบรมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกมาด้วย เพราะไม่มีบุคคลที่เข้ารวมการฝึกอบรมคอบกดดัน มีแต่ผู้ที่เข้าฝึกอบรมเท่านั้นที่รู้ถึงคำตอบที่ตนเองตอบไป  อีกทั้งในปัจจุบันการอบรมผ่านระบบ online นี้ยังมีลูกเล่น เช่น JAVA ที่ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิดความเบื่อหน่ายด้วย

      หน่วยงานของข้าพเจ้าก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ปัจจุบันหันมาใช้การอบรมผ่านระบบ online มากขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานราชการซึ่งมีสำนักงานย่อยตั้งอยู่ทั่วประเทศ การฝึกอบรมแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และบางครั้งการอบรมในเรื่องเดียวกันก็จะไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน เพราะว่าผู้ฝึกอบรมเป็นคนละกลุ่มกัน ความรู้ความสาสามารถก็แตกต่างกันด้วย  โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีความรู้ทางวิชาการมักจะรวมตัวกันอยู่ที่สำนักงานใหญ่ การที่จะให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานย่อยเข้าไปรับการอบรมที่สำนักงานใหญ่พร้อมๆ กันเยอะ ๆ ก็เป็นเรื่องทีทำได้ยากมากด้วย แต่เมื่อการอบรมผ่านระบบ online การอบรมผ่านระบบ online จึงได้รับการตอบรับที่ดีจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน let's me know!!!!ความเห็น (0)