Bill Gates on The New World of Work - Microsoft (1)

"This is an important goal not only because the technology has evolved to make it possible, but also because the way we work is changing"

"บริษัทไมโครซอฟท์" เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านซอฟแวร์ชั้นนำของโลก โดยการบริหารงานของ Mr.Bill Gates ไมโครซอฟท์เปิดให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์และการบริการต่างๆ มากมาย โดยมีบริษัทเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก จากลักษณะการบริหารงานที่เป็นแบบ world class บวกกับความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังประกอบไปด้วยบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะด้านจำนวนมาก จึงทำให้ไมโครซอฟท์มีรายได้จากผลประกอบการมหาศาลและจนกลายเป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แถวหน้าของโลกบริษัทหนึ่ง จากการที่ได้อ่านเรื่องราวจาก blog หัวข้อ "The New World of Work" เป็นการพยายามสื่อสารข้อดีระบบซอฟแวร์ที่สามารถพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ จากความตั้งใจที่จะสร้าง a next-generation productivity platform (รูปแบบการเกิดผลิตผลในรุ่นต่อไป) จากการใช้พื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบบโปรแกรมและบริการของไมโครซอฟท์ออฟฟิตในปัจจุบัน ไมโครซอฟท์สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพ, สามารถทำงานด้านข้อมูลได้ทุกที่, มีการจัดการงานส่วนตัว,ทีมหรืองานโปรเจ็กต่างๆได้ดี ไมโครซอฟท์สร้างความง่ายสำหรับการสร้างธุรกิจ, การจัดการติดตาม และกระจายเนื้อหาทั้งภายในและข้ามเขตแดน  ไมโครซอฟท์กำลังเสนอ "XML Standards" และเครื่องมือการพัฒนาที่รวดเร็วแก่นักร่วมพัฒนสามารถสร้างและขยายโปรแกรมที่เจาะจงเป้าหมายที่ผู้ใช้ต้องการได้มากขึ้น

ที่มา : http://blogs.msdn.com/roberdan/archive/2005/05.aspx

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSUความเห็น (0)