"บริษัทไมโครซอฟท์" เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านซอฟแวร์ชั้นนำของโลก โดยการบริหารงานของ Mr.Bill Gates ไมโครซอฟท์เปิดให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์และการบริการต่างๆ มากมาย โดยมีบริษัทเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก จากลักษณะการบริหารงานที่เป็นแบบ world class บวกกับความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยังประกอบไปด้วยบุคลากรที่ชำนาญการเฉพาะด้านจำนวนมาก จึงทำให้ไมโครซอฟท์มีรายได้จากผลประกอบการมหาศาลและจนกลายเป็นบริษัทผู้นำทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แถวหน้าของโลกบริษัทหนึ่ง จากการที่ได้อ่านเรื่องราวจาก blog หัวข้อ "The New World of Work" เป็นการพยายามสื่อสารข้อดีระบบซอฟแวร์ที่สามารถพัฒนาระบบการทำงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการสร้างเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ จากความตั้งใจที่จะสร้าง a next-generation productivity platform (รูปแบบการเกิดผลิตผลในรุ่นต่อไป) จากการใช้พื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบบโปรแกรมและบริการของไมโครซอฟท์ออฟฟิตในปัจจุบัน ไมโครซอฟท์สามารถทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารที่มีประสิทธิภาพ, สามารถทำงานด้านข้อมูลได้ทุกที่, มีการจัดการงานส่วนตัว,ทีมหรืองานโปรเจ็กต่างๆได้ดี ไมโครซอฟท์สร้างความง่ายสำหรับการสร้างธุรกิจ, การจัดการติดตาม และกระจายเนื้อหาทั้งภายในและข้ามเขตแดน  ไมโครซอฟท์กำลังเสนอ "XML Standards" และเครื่องมือการพัฒนาที่รวดเร็วแก่นักร่วมพัฒนสามารถสร้างและขยายโปรแกรมที่เจาะจงเป้าหมายที่ผู้ใช้ต้องการได้มากขึ้น

ที่มา : http://blogs.msdn.com/roberdan/archive/2005/05.aspx