Dell Corporation : World Class Company

"ปัจจัยในความสำเร็จที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ Dell คือการมีพันธมิตรทางธุรกิจแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้ Dell สามารถบริหารสินค้า คงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ "
         วันนี้ตอนเช้าผมมีประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนโดยแต่ละฝ่ายจะต้องนำเสนอผลงานที่ได้ทำผ่านไปในแต่ละเดือนให้ที่ประชุมรับทราบ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อที่จะได้ช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งผมว่าเป็น การทำ km ที่ดีวิธีหนึ่ง และคิดว่าเพื่อนๆทุกคนในองค์กรคงมีการทำกันอยู่แล้ว สำหรับผมอยู่    ฝ่ายขายในประเทศ สิ่งที่สำคัญคือต้องสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งการจะได้ตามเป้าหมายนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญคือต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของลูกค้า และต้องจัดการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ เพราะตัวสินค้ามีอายุการจัดเก็บไม่นานนักประมาณ 6 เดือน หากขายไม่หมดสินค้าจะหมดอายุ ซึ่งก็จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมา  ขณะประชุมผมก็นึกถึง บริษัท Dell Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกหยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาที่ดีมาก ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการบริหารสินค้าคงคลัง จึงอยากแนะนำให้    ทุกคนได้รู้จักบริษัท Dell มามีความเป็นมาอย่างไร                                                             

        Dell Computer Corporation ( www.dell.com ) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ในลักษณะขายตรงที่ใหญ่ที่สุด ในโลก Dell ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1984 โดย Michael Dell หลังจากนั้น Dell ได้บุกเบิกการใช้โทรศัพท์และโทรสารเป็นช่องทาง ในการขายเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้าโดยตรง (Direct Marketing) ตามคำสั่งของลูกค้าแต่ละราย (Built-to-Order) แทนการผลิตล่วงหน้าเพื่อขาย
        Dell แบ่งตลาดออกตามกลุ่มลูกค้า เช่น รัฐบาล สถานพยาบาลและสถานศึกษา บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทขนาดกลางและเล็ก และ บุคคลทั่วไป โดยลูกค้าแต่ละกลุ่มจะได้รับส่วนลดที่แตกต่างกันตามจำนวนที่สั่งซื้อ นอกจากนี้ ลูกค้ากลุ่มบริษัทยังสามารถซื้อสินค้า และรับข้อมูลด้านเทคนิคผ่านระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของบริษัทที่เรียกว่า “Premier Pages” และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดย ไม่ต้องมีใบสั่งซื้อ
        จุดเด่นในการประกอบธุรกิจ ของ Dell เกิดจากการใช้ระบบ Built to Order แทนการผลิตล่วงหน้าเพื่อจำหน่ายตามปรกติ ระบบดังกล่าวอาศัยการ ทำงานต่อเนื่องของระบบบริหารซัพพลายเชน (Supply Chain Management System) และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
        ปัจจัยในความสำเร็จที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของ Dell คือการมีพันธมิตรทางธุรกิจแข็งแกร่ง ซึ่งทำให้ Dell สามารถบริหารสินค้า คงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ  พันธมิตรทางธุรกิจของ Dell ช่วยให้บริษัทสามารถนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างสม่ำเสมอโดยใช้เวลาน้อยมากเช่น สามารถ นำเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้ซีพียูรุ่นล่าสุดของอินเทล (Intel) ออกสู่ตลาดได้ในวันเดียวกันกับที่อินเทลนำซีพียูรุ่นดังกล่าวออกสู่ตลาด
        วิเคราะห์ประเด็นด้าน KM ผมมองว่าบริษัท Dell มีการจัดการความรู้ที่ยอดเยี่ยมมาก เมื่อเทียบกับผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์รายอื่น ดังนี้
        1. Dell ขายสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้เพราะ Dell เข้าใจธุรกิจของคอมพิวเตอร์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากสินค้าล้าสมัยได้ง่าย  การที่จะผลิตเก็บเข้าคลังสินค้าเพื่อรอขายจึงมีความเสี่ยงมากและทำให้ต้นทุนสูง  ซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ได้ผมมองว่าต้องมีการ Capture และ Sharing Knowledge ภายในองค์กรและจากลูกค้าอย่างดี เพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานจากระบบผลิตเข้า stock ขายเป็นแบบผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแต่ละราย
        2. Dell นำระบบซัพพลายเชนและระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้และประสบความสำเร็จมาก ส่วนนี้ต้องใช้การจัดการความรู้ทั้งส่วนการสร้างความรู้ , การCapture , การ Sharing konwledge, การนำไปใช้ การรวบรวมจัดเก็บข้อมูล เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ Supplier ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         3. Dell มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง เช่น microsoft  ซึ่งการมีพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยในการดึงและShare เอา knowledge ของพันธมิตรและของ Dell มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ  ถ้าเพื่อนๆมี idea ดีๆก็มา share กันนะครับ
            ที่มา : http://www.dell.com  ,   http://bc.siamu.ac.th     

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน driven km mba

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1454, เขียน: 20 Jul 2005 @ 14:38 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)