ส่งรายงาน ช่วยตรวจด้วยค่ะ

ประกันภัยจังหวัดชุมพรเริ่มทำงานKVต่อจากภาคที่แล้ว

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 สำนักงานประกันภัยจังหวัดชุมพร ได้จัดประชุมเพื่อระดมสมองในการหา core compentence ของสำนักงานฯขึ้น จากการประชุมกันอย่างเคร่งเครียดแล้วปรากฏว่า สามารถหา core ได้ 3 ด้าน  คือ

1.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร             2. ด้านการบริการประชาชน             3.ด้านการประชาสัมพันธ์

     - ภาวะความเป็นผู้นำ                           - ทักษะในการสื่อสาร                   -ใช้สื่อประชาสัมพันธ์หลายทาง

     - การทำงานเป็นทีม                            - การบริการที่ดี                           -ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงครอบคลุม

     - การมีส่วนร่วมของบุคลากร                 - การให้บริการโดยมีประชาชน          ทุกพื้นที่

     - การวางแผนและจัดระบบงาน                 เป็นศูนย์กลาง                          -ใช้สื่อที่เข้าใจได้ง่าย

     - การพัฒนาบุคลากร                            - การมีจิตมุ่งบริการ

ขอคำแนะนำด้วยค่ะ จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขอบคุณค่ะ

เด็ก DOI

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Commerceความเห็น (1)

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

              ก่อนอื่นต้องขอโทษที่ล่าช้านะครับ  เพราะ long weekend ที่แสนยุ่งนะครับ  เมื่อกลับมาก็รีบแวะมาเยี่ยมครับ

คำแนะนำ(ของผม)

              เมื่อพิจารณา core competence ผมมีความเห็นว่าที่กำหนดขึ้นน่าจะเป็นเพียง General compentence   แต่สิ่งที่ควรจะเป็น core competence น่าจะยังไม่ครบถ้วน(ลองพิจารณา วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์การจัดการความรู้ของหน่วย) สิ่งที่กำหนดขึ้นน่าจะยังไม่สามารถทำให้ Vision Mission Strategic ทั้งหมดนี้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้  ผมรู้สึกได้ว่า ยังขาด Core จริงๆ อยู่ครับ

                                    พรสกล ณ ศรีโต

                                     26/7/2548

หมายเหตุ เพื่อความชัดเจนในทิศทาง KM อย่าลืมอ่าน

 การบูรณาการKM ในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังในการบริหารการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการ

ได้ที่

http://gotoknow.org/file/45/CEO%20Solutions.pdf