การปรับปรุง GotoKnow เดือนพฤศจิกายน 2550


2007-11-11 ข้อมูลเฉพาะกาล: GotoKnow ช้าอีกแล้ว

ทุกท่านคงสังเกตเห็นอยู่แล้วว่า GotoKnow เริ่มทำงานช้าลงมากมาตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม เรื่องนี้ผมยอมรับว่าค่อนข้างประหลาดใจ เพราะคิดว่าการปรับปรุงเมื่อปลายเดือนสิงหาคม/ต้นเดือนกันยายนน่าจะช่วยให้ GotoKnow ทำงานตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้ดีขึ้นมาก แต่ผ่านไปสองเดือนเท่านั้น กลับออกอาการอีกแล้ว

หลังจากวิเคราะห์และปรับปรุงรายวันเรื่อยมาในช่วงที่เกิดปัญหา ก็พบว่า เครื่องที่ทำงานเป็นฐานข้อมูลเป็นคอขวดของระบบ ฐานข้อมูล GotoKnow มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือเก็บข้อมูลทุกอย่าง ทุกบันทึก ทุกความคิดเห็นเอาไว้ทั้งหมด ไม่มีการลบทิ้งเลย

ส่วนการแก้ไข ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูล โดยที่อาจารย์ธวัชชัยได้แยกเอาฐานข้อมูลของ Learners ออกไปไว้บนเครื่องแม่ข่ายอีกเครื่องหนึ่ง (แทนการรวมฐานข้อมูลของ GotoKnow และ Learners ไว้บนเครื่องเดียวกัน) ซึ่งก็บรรเทาปัญหาการใช้งานได้ในระดับหนึ่ง

แต่สำหรับการแก้ไขอย่างถาวรนั้น มีผู้ปวารณาตัวบริจาคเครื่องแม่ข่ายที่มีกำลังสูงกว่าฐานข้อมูลเดิมให้ มี disk ที่มีความเร็วสูงขึ้นหนึ่งในสามเท่า มีความจุสูงขึ้นเป็นสี่เท่า มีกำลังในการคำนวณเพิ่มขึ้นเท่าตัว และมีหน่วยความจำเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว; ทาง UsableLabs ได้เจียดงบวิจัยก้อนสุดท้ายที่ได้รับจาก สคส. ขอให้ช่วยจัดการซื้อเครื่องแม่ข่ายในขนาดเดียวกัน อีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ทดแทนกันในกรณีที่เกิดปัญหา และเพื่อขยายการบริการสำหรับอนาคต

ซึ่งเครื่องแม่ข่ายใหม่ทั้งสองนี้พร้อมใช้งานแล้ว จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบว่าจะมีการปรับปรุงระบบในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ อาจจะมีความขลุกขลักบ้าง อาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องปิดระบบเพื่อย้ายข้อมูลไปสู่เครื่องแม่ข่ายใหม่บ้าง หวังว่าสมาชิกจะเข้าใจนะครับ จะพยายามให้กระทบกระเทือนต่อการใช้งานน้อยที่สุด

เรื่องนี้มีบทเรียนครับ

 • เมื่อทรัพยากรมีอยู่จำกัด ไม่ว่าในขณะที่เราใช้งาน ระบบทำงานได้ดีหรือไม่ เราก็ต้องเข้าใจความมีอยู่อย่างจำกัดเสมอ และควรจะพยายามใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน -- วิธีการที่ใช้ทรัพยากรของ GotoKnow ให้น้อยลง คือการเปลี่ยนไปใช้ GotoKnow Monitor ซึ่งจะลดภาระการทำงานของ GotoKnow โดยตรง
 • ทุกข้อความ ทุกความเห็นที่จะเขียน ขอให้แน่ใจว่ามีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกส่วนรวม หากเป็นเรื่องที่คุยกันเองระหว่างสองท่าน ท่านยังสามารถใช้อีเมล โทรศัพท์ IM หรือช่องทางการสื่อสารแบบอื่นเป็นทางเลือกได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นภาระต่อ GotoKnow ให้น้อยที่สุด
 • บางทีการเขียนข้อความในลักษณะแบบนี้ ก็เสี่ยงต่อการถูกหมั่นไส้ หรือการถูกเรียกว่าเป็นขาใหญ่ หากผมก้าวล่วงท่านใดไป ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับ ผมเพียงแต่รู้สึกว่าเรื่องที่ต้องพูด ก็ต้องพูด สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ ก็ต้องพยายามช่วยกันรักษาบำรุงครับ (รูปแบบหนึ่งของ ความเป็นเจ้าของ GotoKnow)
 • ในกรณีที่ล๊อกอินเข้าระบบไม่ได้หลังจากทดลองอยู่หลายครั้งแล้ว อย่าใช้ความเพียรแก้ไขครับ การแก้ไขกระทำได้โดยการลบ cookie ชื่อ gotoknow.org ทิ้ง แล้วจึงล๊อกอินใหม่อีกครั้งหรือสองครั้ง
 • กุศลจิตเป็นจุดเริ่มต้น แต่การปฏิบัติที่ดีต่อ GotoKnow เท่านั้น ที่จะช่วย GotoKnow ได้ครับ

2007-11-12 เครื่องแม่ข่ายใหม่ตัวแรก: ปรับปรุงฐานข้อมูล (database)

ในระบบ KnowledgeVolution ที่ GotoKnow ใช้อยู่นี้ เก็บทุกบันทึก+ทุกความคิดเห็นไว้ในฐานข้อมูลกลางครับ การแสดงผลจะต้องดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางออกมาวาดเป็นหน้าจอ แล้วจึงส่งให้เบราเซอร์แสดงผล เช่นบันทึกที่มี 8 ความคิดเห็น ก็ต้องอ่าน 9 ข้อความ พร้อมทั้งข้อมูลประกอบอื่นๆ อีก เช่นใครเขียนข้อความนั้น หมายเลขอ้างอิง เป็นต้น

ดังนั้นการเรียกดูแต่ละหน้า ทำให้ฐานข้อมูลต้องทำงานหลายครั้ง ในขณะนี้ GotoKnow มีการเรียกชมในวันทำงานเกือบแสนห้าหมื่นหน้าต่อวัน และมีอีกประมาณแสนหน้าในวันหยุด

เพื่อแก้ไขคอขวดในจุดนี้ เมื่อคืนได้มีการเปลี่ยนเครื่องแม่ข่ายที่ทำงานเป็นฐานข้อมูล เป็นเครื่องใหม่ มีกำลังในการประมวลผลมากขึ้น สามารถประมวลผลแบบขนานได้ดีขึ้น มีหน่วยความจำมากขึ้น และมีดิสก์ที่มีความเร็วสูงขึ้น เข้ามาแทนเครื่องแม่ข่ายเดิม

ผลการวัดเบื้องต้น พบว่าฐานข้อมูลตอบสนองต่อความต้องการข้อมูลได้เร็วขึ้นมาก จนทำให้เครื่องแม่ข่ายที่ทำหน้าที่วาดหน้าจอ (HTML rendering) ไม่ต้องหยุดรอ ทำให้ระบบ GotoKnow ทำงานตอบสนองได้เร็วขึ้นมาก

ดังนั้นจึงสรุปว่า

 1. การวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของความช้าของระบบถูกต้อง
 2. ลงทุนแก้ไขถูกจุด
 3. กระบวนการแก้ไข "ย้ายเครื่องแม่ข่ายจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่" เป็นไปด้วยดี ยังไม่พบปัญหาใดๆ
 4. จะมี AAR ตามมาถ้าอาจารย์ธวัชชัยมีเวลาเขียน (ไม่ได้กดดันนะครับ)

2007-11-15 เครื่องแม่ข่ายใหม่ตัวที่สอง: การจัดการหน้าจอ (application server)

จากการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ตัวแรกเมื่อสามวันก่อน พบว่าการเข้าระบบ (login) ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่พบอาการดื้อการเข้าระบบ (ใส่ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน พร้อมทั้งรหัสสุ่มแล้ว ระบบกลับให้เข้าระบบใหม่) ส่วนเมื่อเข้าระบบแล้ว ก็สามารถสร้าง+แก้ไขบันทึก พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นภายใต้บัญชีชื่อผู้ใช้ของตนได้ ไม่หลุดจนต้องเข้าระบบใหม่ -- เรื่องนี้เป็นบทเรียนสำหรับไซต์ต่างๆ ที่นำ KV ไปใช้งาน ว่าจะต้องมีเครื่องแม่ข่ายที่ทำงานเป็นฐานข้อมูลที่มีกำลังพอ ไม่ช้า

บ่ายสามโมงวันนี้ ได้ทำการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ตัวที่สอง และการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาประกอบเป็น HTML เพื่อส่งไปแสดงผลบนเบราเซอร์ของสมาชิก ทำบนเครื่องนี้ทั้งหมด

ผลลัพท์คือ GotoKnow ขณะมีผู้ใช้จำนวนมาก กลับมีเวลาในการตอบสนองลดลง (จาก 150ms no load/500ms full load ลดลงเหลือ 100ms full load; และลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับ 500ms no load/3 sec full load ก่อนการปรับปรุงเมื่อต้นเดือนกันยายน) 

สรุปได้ว่า 

 1. การวิเคราะห์ถึงต้นเหตุของคอขวดอันที่สองของระบบถูกต้อง
 2. เครื่องที่ได้รับบริจาค ทำงานได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
 3. กระบวนการย้ายเครื่องแม่ข่ายจากเครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ เป็นไปด้วยดี
 4. ระบบบริการ GotoKnow ลดจากการใช้เครื่องแม่ข่ายเดิม 5 เครื่อง เหลือการใช้เครื่องแม่ข่ายใหม่เพียง 2 เครื่อง

ทั้งนี้ ก็ยังจำเป็นต้องมีการปรับแต่งต่อไปอีก เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้

เครื่องแม่ข่ายที่ว่างอยู่ ก็จะนำไปช่วย Learners Researchers และ Volunteers ต่อไป

คำสำคัญ (Tags): #gotoknow.org#system news
หมายเลขบันทึก: 145595เขียนเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2007 03:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 21:26 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (36)
ผมสงสัยนึกว่าเครื่องผมช้ามาหลายวันแล้ว

พวกเราที่ UsableLabs ขอขอบคุณท่านผู้บริจาคเครื่องแม่ข่ายให้เป็นอย่างสูงครับ ท่านกรุณาไปเดินซื้ออุปกรณ์แต่ละชิ้นด้วยตัวเองเลยครับ ดังนั้นเครื่องแม่ข่ายใหม่สองเครื่องนี้ จึงแน่ใจได้ว่าสามารถรองรับการเติบโตของ GotoKnow และ Learners ภายใจปีหน้าได้แน่นอนครับ

ในสัปดาห์หน้าหลังจากไปใช้เครื่องแม่ข่ายใหม่แล้ว ระบบจะทำงานได้เร็วมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนครับ พวกเราจะพยายามทำให้การย้ายระบบนั้นรวดเร็วที่สุดและมีความขลุกขลักน้อยที่สุดครับ

รับทราบครับ ช่วยกันครับ

 P

รับทราบและเห็นด้วยในคำแนะนำค่ะ

เรื่องที่ช้าลง ได้emailไปถามน้องมะปราง ทราบว่า กำลังปรับปรุงอยู่ ตอนแรกนึกว่า เครื่องตัวเองเป็นอะไรไป แต่ก็ไม่ใช่

ขอบคุณ UsableLabs และท่านผู้บริจาคเครื่องแม่ข่ายเพิ่มให้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันครับ

 • มาขอบคุณคะที่ช่วยอธิบาย
 • อิอิ...สงสัยอยู่เหมือนกันคะว่าทำไมอาทิตย์ที่ผ่านมา Learners.เร็วกว่า G2K
 • ไม่เป็นไรคะ..ยินดีร่วมด้วยช่วยกันนะคะ

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมครับ วัตถุประสงค์ของบันทึกนี้มีสองสามเรื่องนะครับ

 • แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการปรับปรุงระบบ อาจมีความขลุกขลักบ้าง ขอให้สมาชิกเข้าใจและอดทน
 • แม้ว่าจะแก้ปัญหาไปได้ แต่หากเราใช้อย่างไม่คิด ไม่ระวังให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ใช้โดยไม่คุ้มค่า ปัญหาก็จะกลับมาอีก -- GotoKnow มีประโยชน์เพราะมีคนใช้ และ GotoKnow จะมีประโยชน์มากขึ้น คุ้มค่ามากขึ้น ถ้าเราสามารถใช้ GotoKnow ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น -- ทุกบันทึก ทุกความคิดเห็น ต้องคิดก่อนโพสครับ
 • ผมคิดว่ากรณีนี้จะเป็นเครื่องพิสูจน์ความเข้าใจของเราต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ

รู้สึกถึงความล้าช้ามาอย่างอาจารย์แจ้งเลยครับ โดยเฉพาะใน learners นักศึกษาบ่นกันอุบเลยครับ

ผมพยายามไม่เข้าหน้าแรกมานานแล้วครับ ส่วนใหญ่ตั้งบุ๊คมาร์คไว้ที่หน้า login เลย 

แสดงความคิดครั้งนี้ยังแปลกเลยครับ ขนาดล็อกอินแล้ว ยังต้องพิมพ์ชื่อเองอีก งง 

บน learners ก็มี Learners Monitor ด้วยนะครับ ถึงผมไม่ได้ใช้ แต่ก็ยังนึกถึง ไม่ได้ทอดทิ้ง

หากนักศึกษาจะเปลี่ยนไปใช้ Learners Monitor ก็จะลดภาระของเครื่องแม่ข่ายได้มหาศาลครับ

สวัสดีครับ

ภาพที่อัปโหลดนี่จำกัดขนาดไหมครับ ผมไม่ค่อยกล้าโหลดไฟล์ใหญ่ๆ ขอบคุณครับ

 

ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะไม่เคยอัพโหลดไฟล์ใหญ่ แต่ไม่อัพโหลดไฟล์ใหญ่ก็ดีแล้วนะครับ เพราะว่า GotoKnow ไม่ใช่ที่ฝากไฟล์

จำได้ว่าไฟล์อัลบัม (รวมทุกไฟล์) ของสมาชิกแต่ละท่าน มีรวม 50 MB ครับ แต่ถ้าผิดก็ขอโทษด้วย

ชอบตรงนี้มากที่สุดและมายกมือบอกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการค่ะ

 "ผมเพียงแต่รู้สึกว่าเรื่องที่ต้องพูด ก็ต้องพูด สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ ก็ต้องพยายามช่วยกันรักษาบำรุงครับ (รูปแบบหนึ่งของ ความเป็นเจ้าของ GotoKnow)"

เห็นด้วยว่า เราต้องช่วยกันบอกเล่าสิ่งที่ควรทำ ไม่ควรทำอย่างชัดเจน สังคมจะดีก็เพราะเรารู้คิด รู้ฟัง เมื่อมีคนจริงใจ บอกกล่าวอย่างมีเหตุผล และเราทุกคนก็คงอยากให้ GotoKnow ก้าวไปสู่การเป็นสังคมดีๆที่เป็นตัวอย่างดีๆด้วย ขอบคุณคุณ Conductor มากๆค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างที่ทำเพื่อ GotoKnow ทั้งแบบเปิดเผยและเบื้องหลัง ประทับใจมากๆค่ะ

สวัสดีครับ

 • "แต่ไม่อัพโหลดไฟล์ใหญ่ก็ดีแล้วนะครับ เพราะว่า GotoKnow ไม่ใช่ที่ฝากไฟล์"
 • ขอบคุณครับ ผมก็ไม่คิดว่า GotoKnow เป็นที่ฝากไฟล์ เอ หรือว่ามีใครคิด???

 

คุณโอ๋: สิ่งที่ต้องทำ ก็ต้องทำ ดังนั้นจึงไม่ต้องขอบคุณหรอกครับ ถ้าเราทั้งหมดช่วยกัน ก็จะไม่เป็นภาระหนักกับทีมงานซึ่งมีงานหนักอยู่ตลอดเวลา

คุณ ธ วั ช ชั ย: หลังจากรณรงค์เรื่องลิขสิทธิ์ไปเมื่อกลางปี สมาชิกก็ให้ความร่วมมือดีครับ

งงๆ ครับ

ขออธิบายตรงๆ สั้นๆ เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ

ขอบคุณครับ

 

ตรงแล้วไงครับ ว่าไม่พบสิ่งผิดปกติ การที่ไม่เห็นว่า GotoKnow เป็นที่เก็บไฟล์ก็ดีแล้วไงครับ
ระบบ GotoKnow เปลี่ยนไปใช้ฐานข้อมูลบนเครื่องใหม่แล้วครับ (นี่เป็นการทดสอบ)

สุขภาพของระบบในคืนนี้ดูดีมากครับ

ฐานข้อมูลเดิมมีหน่วยความจำเล็กไปหน่อย ทำให้ทำ query caching ได้ไม่ดี แต่ตอนนี้ขยายหน่วยความจำไปอีกเท่าตัวแล้ว ก็น่าจะมีกำลังรับปริมาณงานเพิ่มขึ้นได้อีกมาก ในระหว่างอาทิตย์นี้ ก็จะมีการปรับแต่งต่อไปอีกครับ

ยังมีปัญหาคอขวดในส่วนที่สอง คือเครื่องแม่ข่ายที่เป็นตัววาดจอ (HTML rendering) เพื่อส่งให้เบราเซอร์ฝั่งผู้ใช้แสดงผล ในขณะนี้มีกำลังลดลงชั่วคราวแต่คาดว่าจะแก้ไขได้ในช่วงกลางวันวันนี้ ซึ่งหากสมาชิกใช้ GotoKnow Monitor กันเยอะๆ ลดภาระเครื่องแม่ข่ายลงโดยตรง ก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนัก แต่ถ้าหากยังใช้กันตามความคุ้นเคย ก็อาจจะมีปัญหาบ้าง และทุกคนจะได้รับผลกระทบเหมือนกันหมดครับ

กล่าวโดยรวมได้ว่าการแก้ปัญหามาถูกทางแล้วครับ แม้ว่าอาจจะมีปัญหาชั่วคราวอยู่บ้าง 

สวัสดีค่ะ คุณ conductor

ขออนุโมทนาและขอบคุณท่านผู้บริจาคเครื่องเพื่อช่วยลดภาระหน่วยความจำเครื่องแม่ข่ายไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ...

คิดว่าปัญหาหน่วยความจำไม่พอเพราะมีข้อมูลเกินและข้อมูลส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้พื้นที่โดยไม่เข้าใจนั้นเป็นหน้าที่หลักของผู้ใช้ที่ต้องร่วมมือกันทำความเข้าใจและลงมือปฏิบัติทันที...เพราะว่า...คงจะไปรอให้ใครมาบริจาคเครื่องอยู่เรื่อยๆนั้นไม่ได้หรอก

มีข้อคิดเห็นว่า ..บันทึกลักษณะให้ข้อมูลที่ทุกคนสมควรต้องทำความเข้าใจนี้....จะทำอย่างไรจึงจะเข้าถึงสมาชิกอย่างทั่วถึง....ในเชิงปฏิบัติจริงปัจจุบันคือ...ไม่ว่าจะอ่านผ่าน monitor.gotoknow.org หรือหน้าแรก....บันทึกเช่นนี้ก็เป็น option ระยะหนึ่งก็ตกไปเหมือนการอ่านบันทึกอื่นๆ ...และเรื่องราวก็จะกลับสู่วงจรเดิมๆ ...กรณีเช่นนี้..ส่งเป็นข้อความ ผ่าน e-mail ของสมาชิกเลยจะมีความเห็นอย่างไรคะ

มีข้อขอขอบคุณโดยตรง ที่กรุณาทำ monitor.gotoknow.org ขึ้นมาเพราะว่าสะดวกหลายประการ และที่ทำลิงค์ ให้อ่านบันทึกแนะนำผ่านบันทึกสุ่มแสดงของ monitor.gotoknow.org ค่ะ....

ทดสอบแล้ว เร็วขึ้นจริงครับ จากเครื่อง  P4 2.1 ram 384  ครับ ขอบคุณและให้กำลังใจทีมงานครับ

รับทราบเรื่องการปรับปรุงนะคะ และอนุโมนทนาบุญแก่ผู้ใจบุญที่บริจาคเครื่องเครือข่ายด้วยนะคะ ตลอดจนขอขอบคุณอ.ธวัชชัยที่ได้เอางบก้อนสุดท้ายมาปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น และขอบคุณทีมงาน gotoknow ทุกท่านค่ะ 

จริงเหรอเนี่ย...ตกข่าวค่ะ  อิอิ

พอดีว่า ช่วงนี้งานยุ่งๆเลยไม่ได้เข้ามาเจอช่วงที่ว่าช้าเลยอ่ะค่ะ 

เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะ  และขอขอบพระคุณท่านผู้บริจาคเครื่องแม่ข่ายแก่ G2K ด้วยค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

อาจารย์จันทรรัตน์: ขอบคุณเรื่องข้อเสนออีเมลครับ ทีมงานน่าจะส่งได้โดยเลือกข้อมูลซะหน่อย คือเลือกส่งให้เฉพาะสมาชิกที่ล๊อกอินภายในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเท่านั้น ส่วนได้เมื่อไหร่หรือว่าทำไม่ได้นั้น ผมจะถามให้นะครับ

GotoKnow Monitor ไม่เคยอยู่ในคู่มือ GotoKnow เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน-ใครทำก็ตาม ไม่เคยมีการเอ่ยถึงในอบรมใดๆ ด้วยซ้ำ ช่วงนี้พอมีการพูดถึง การใช้งานก็มากขึ้นนิดนึง พอไม่โปรโมท เราก็กลับไปใช้วิธีการเดิม ซึ่งแทนที่จะยืดเวลาการขยายเครื่องได้ ก็กลับต้องหาเครื่องแม่ข่ายเพิ่ม น่าเสียดายนะครับ

ว่ากันจริงๆ เรื่องของ Monitor นี้ ที่ทำได้ก็เพราะอาจารย์ธวัชชัยไว้ใจให้ช่วยครับ เพราะถ้าไม่เปิดช่องเป็นพิเศษ ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับ

ครูเสือ: หวังว่าปลายสัปดาห์จะเร็วขึ้นอีกครับ เครื่องแม่ข่ายใหม่ตัวที่สอง ยังรอคิวลงไปช่วยครับ ช่วงนี้ยังมีการโยกงานไปมาข้ามเครื่องเพื่อปรับแต่งอยู่บ้างนะครับ อาจมีขลุกขลักนิดหน่อย 

อาจารย์กมลวัลย์: อาจารย์ขอบคุณเยอะ หลบกันไม่ค่อยพ้นเลยครับ

คุณหนิง DSS: ผมคิดว่าช้าก็ยังไม่หงุดหงิดเท่ากับล๊อกอินไม่ได้ครับ (ผมใช้ Monitor ไม่ช้า) ตอนนี้พอปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายที่ทำงานเป็นฐานข้อมูล ล๊อกอินได้เสมอ และไม่หลุดด้วยครับ

  เพื่อวันที่ดีกว่าเนาะ เป็นกำลังใจให้คนทำงานเบื้องหลังทุก ๆ ท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ

รับทราบค่ะ..เรื่องที่จะเขียน  ต้องเป็นประโยชน์ต่อ..มิตรรักจริงๆค่ะ
ทำอะไรๆ  ก็ดีไปหมดมีแต่คนให้กำลังใจครับ  ทั้งคนที่ลงทั้งกายใจ  ทั้งคนสร้าง  คนพัฒนา  คนบริจาค  คนที่ส่งใจมาช่วย  ขอให้รวยๆทุกน  รวยกายไม่เอา  เอาเฉพาะรวยใจก็แล้วกัน

หากมีโอกาสอยากศึกษางานกับท่าน conductor เพื่อสร้างคนรุ่นต่อไป ให้มีคุณภาพและคุณธรรม เช่นเดียวกับท่านครับ 

 

ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจที่ให้มาในสิ่งที่ผมทำ และขอบคุณแทนผู้ทำสำหรับเรื่องที่ผู้นั้นทำครับ คนทำแวะมาแถวนี้บ่อย และคงได้อ่านแล้ว

ส่วนความชื่นชมลอยๆที่ไม่ได้เจาะจงให้แก่ผู้ใด ผมขอรับไว้ในฐานะเจ้าของบันทึกครับ

นอกเหนือไปจากการเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรแล้ว ถ้าสังคม GotoKnow เน้นที่การเป็นสังคมแห่งการกระทำด้วย จะทำอะไรก็มีลุ้นครับ ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม 

สวัสดีครับ

 • ผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดว่า การบริหารความรู้นั้นอ่านแล้วมันก็ควรบริหารจริง
 • จุดประสงค์เดิมก็ไม่ควรทำลายจุดประสงค์ใหม่ถ้าเพื่อปรับให้มีคุณภาพก็ไม่ว่า
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังคงมีค่ากว่าแลกเปลี่ยนเลียนล้อ
บ่ายวันนี้ มีการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายใหม่ตัวที่สอง ผมแก้ไขบันทึกเพื่ออัพเดตเรื่องนี้แล้วครับ

ชอบอีกแล้วค่ะ และมายกมือเห็นด้วยอีกที ที่ว่า

นอกเหนือไปจากการเป็นสังคมแห่งกัลยาณมิตรแล้ว ถ้าสังคม GotoKnow เน้นที่การเป็นสังคมแห่งการกระทำด้วย

เพราะอยากให้พวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ รู้สึกว่าเราทุกแรงคือส่วนประกอบของสังคมใหญ่นี้ ไม่มีใครเล็กใครใหญ่ ใครด้อย ใครเด่นกว่าใคร ทำเท่าที่เราทำได้ แต่ขอให้ทำ อย่าไปคิดว่าเราเล็กๆทำไปก็เล็กๆ เลยไม่ทำดีกว่า สังคมเราทุกวันนี้ เดินช้าก็เพราะแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองเล็กๆ ให้คนใหญ่ๆทำ เราทำก็ไม่เห็นผลอะไรนี่แหละนะคะ อยากให้ GotoKnow เป็นที่ที่เปลี่ยนทัศนคตินี้ ขอให้เราลงมือทำสิ่งที่เราทำได้เท่าที่เราจะทำได้ แค่นี้เมื่อรวมกันก็ยิ่งใหญ่ได้แน่นอนค่ะ

ผมเพียงแต่อยากให้สมาชิกได้พิจารณาสังคหวัตถุในทุกๆด้านเท่านั้นครับ

(เอกสารอ้างอิง

ปัจจุบัน เรายังไม่ได้ติดตั้ง mysql ในลักษณะ master-slave ไช่ไหมครับ
ยังครับ ยังไม่ได้ทำ master-slave หรือ MySQL cluster หรือ replication ใดๆ (เสนอแล้ว) เนื่องจากมีผู้นำเอาโปรแกรม KV ไปใช้กันหลายที่ ดังนั้นจะต้องระวังไม่ให้เกิดภาระแก่ KV site อื่นๆ ด้วย
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท