สร้างภาพกราฟฟิก

ซ้อนภาพให้ดูมีจินตนาการมากขึ้นค่ะ

http://gotoknow.org/file/techno4506/graffic.jpg

ขั้นตอนการตกแต่งภาพ

1. เปิดไฟล์ภาพที่เป็นวิวขึ้นมา2ภาพ โดยใช้ภาพใกภาพหนึ่งเป็นหลัก

2. เลือเครื่องมือ Move Tool   ลากภาพที่ 2 มาวางไว้ที่ภาพที่ 1

3. คลิกปุ่ม Blending Mode ที่เลเยอร์ เลือก Hard Light

4. เปิดไฟล์ภาพรูปสุนัขขึ้นมา

 5. ใช้เครื่องมือ Move Tool ลากรูปสุนัขมาวางที่รูปวิว

6. ใช้เมนู Edit-Transform-Rotate หมุนภาพให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

7.ใช้เมนู Edit-Transform-Scale ปรับขยายภาพตามต้องการ

8. คลิกปุ่ม Blending Mode ที่เลเยอร์ เลือก Hard Light 

9.เปิดไฟล์รูปผีเสื้อขึ้นมา

10. ลากรูปผีเสื้อมาวางในบริเวณที่ต้องการจะตกแต่งเพิ่มเติม

11. ย่อขยายตามต้องการ

12. คลิกปุ่ม Blending Mode ที่เลเยอร์ เลือก Hard Light

13. จะได้ภาพซ้อนกราฟฟิกที่จินตนาการขึ้นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาทิตยาcomworkความเห็น (0)