จริยธรรมของผู้ปกครองประเทศ

ยิ่งฉลาดยิ่งต้องจริยธรรมสูง ไม่หลอกลวงคนทั้งประเทศ

จริยธรรมของผู้ปกครองประเทศ

  •  ผมจงใจใช้ บล็อก Gotoknow เป็นเครื่องมือ ลปรร. เรื่องจริยธรรม    ไม่ได้ต้องการชักชวนให้คนออกมาขับไล่ทักษิณอย่างที่ผมทำ
  • เพราะ KM เคารพความแตกต่าง     สมาชิก Gotoknow จึงควรเคารพความแตกต่าง     ผมจึงไม่ชักชวนให้ใครๆ เห็นตามผมในเรื่องการไม่ยอมรับคุณทักษิณ
  • ผมต้องการชี้ให้เห็นว่า จริยธรรม / จรรยาบรรณ เป็นเรื่องสูงกว่ากฎหมาย     หลายเรื่องไม่ผิดกฎหมาย  แต่คนดีเขาไม่ทำกัน     คนที่มีระดับจริยธรรมสูงแค่เพียงระดับกฎหมายอย่างคุณทักษิณจึงไม่ควรเป็นนายก    เพราะจะเป็นผู้ฉุดระดับจริยธรรมของสังคมลงไปที่ระดับกฎหมายเท่านั้น
  • จริยธรรมระดับเลี่ยงบาลี   ไม่ใช่จริยธรรมสำหรับผู้นำประเทศครับ
    วิจารณ์ พานิช
    ๕ กพ. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (7)

IP: xxx.154.27.224
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับอาจารย์
สันติราษฏร์
IP: xxx.154.27.224
เขียนเมื่อ 
ผู้นำเรียนจริยศาสตร์ด้านอาชญาวิทยามากเกินไป จนชอบข่มเหงคนอื่น
นกยูง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คนเป็นนายกเป็นยาก   อย่าทำเป็นกบเลือกนาย  ประเทศชาติไม่ควรเป็นเดิมพันของบางคน  หากเลือกผู้นำผิดพลาด  นั่นหมายถึงอนาคตของชาติ  อยากได้นายกที่มีคุณธรรม จะเป็นคนรวยคนจนก็ได้แต่ขอให้มีจิตสำนึกที่ดี  และปราบปรามสิ่งชั่วร้ายให้หมด  เช่น

1.สิ่งเสพติด  

2.ร้านเกมส์ 

3.ซีดีโป๊  สื่อลามก 

5.หนังสือพิมพ์ที่ชอบลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องไม่สร้างสรรค์

6.ผับซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่น

6.คอรัปชั่นของข้าราชการ 

   แล้วหันมาให้ความสำคัญของการเรียนการสอนก่อน  ปลูกฝังจริยธรรมให้นักเรียนมาก ๆ  เพื่อให้เป็นเด็กดีแล้วเก่งจะตามมาเองเรื่องธุรกิจการค้า  เอาไว้ทีหลัง  ทั้งหมดนี้ท่านทักษิณทำแล้วกี่ข้อ

ชาตรี
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สัมมาทิฐิกำหนดเป้าหมายของการกระทำ การออกกฏหมาย ระเบียบจึงจำเป็นต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไปเพื่ออะไร เพื่อใคร โดยเฉพาะกฏหมายที่มีผลต่อคนทั้งประเทศ การชี้ขาดจึงมิใช่ชี้ว่าถูก/ผิดตามข้อความที่บัญญัติไว้ แต่ต้องอธิบายให้ได้ว่าคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง แล้วจึงอรรถธิบายว่าตนและครอบครัวได้ประโยชน์อะไร

สมเด็จพระราชบิดาท่านให้โอวาทแพทย์ว่า...ข้อให้นึกถึงประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สอง...

ประเด็นจริยธรรมของผู้นำในนานาอารยประเทศนั้นสำคัญมาก ถึงขนาดถอดถอนผู้นำซึ่งไร้จริยธรรม โดยกระบวนการ impeachment ในสภา

แต่สภาบ้านวันนี้เราคงหวังยาก

นม.
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 
ผมเดินมาตามกรอบที่ผมต่อสู้มา ผมก็ต้องใช้ความรู้จากกรอบนั้นเป็นฐาน แต่ละคนมีความแตกต่าง ถ้านายกเป็นเด็กตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ผมควรให้ความสงสารและเมตตาต่อเด็กนั้น แต่นายกก็เป็นคนเหมือนกับทุกคน ในเมื่อวิถีชีวิตสร้างให้คนแตกต่าง ก็มีอันต้องแตกต่าง แต่ผมคงไม่ยินดีด้วยกับการทำลายระบบคุณค่าความเป็นมนุษย์
beerthai
IP: xxx.29.39.1
เขียนเมื่อ 

เมื่อวานเป็นวันมาฆะบูชา เป็นวันสำคัญของทางศาสนาคือวันที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรม ธรรมที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นปกติ

แต่ในอีมุมหนึ่งคือวันหยุดราชการ เป็นวันพักผ่อนของคนทำงาน การเข้าวัดก็เป็นการพักผ่อนที่ทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งขึ้น การเข้าวัดทำบุญน่าจะเป็นเรื่องที่น่าทำมากกว่าการไปออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวนะคะ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.136.75.104
เขียนเมื่อ 

ปัญหาความเสื่อมทางจริยธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกวงการ
ในบ้านเมืองเรา  นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายบรรดา"นักจัดการ
ความรู้"ทุกๆท่าน

ผมของฝากโจทย์นี้ให้เราท่านทั้งหลายลองมาช่วยกันหา
แนวทางในการแก้ไขร่วมกันโดย ใช้ KM เป็นเครื่องมือ
ดีไหม
ครับ