จริยธรรมของผู้ปกครองประเทศ

  •  ผมจงใจใช้ บล็อก Gotoknow เป็นเครื่องมือ ลปรร. เรื่องจริยธรรม    ไม่ได้ต้องการชักชวนให้คนออกมาขับไล่ทักษิณอย่างที่ผมทำ
  • เพราะ KM เคารพความแตกต่าง     สมาชิก Gotoknow จึงควรเคารพความแตกต่าง     ผมจึงไม่ชักชวนให้ใครๆ เห็นตามผมในเรื่องการไม่ยอมรับคุณทักษิณ
  • ผมต้องการชี้ให้เห็นว่า จริยธรรม / จรรยาบรรณ เป็นเรื่องสูงกว่ากฎหมาย     หลายเรื่องไม่ผิดกฎหมาย  แต่คนดีเขาไม่ทำกัน     คนที่มีระดับจริยธรรมสูงแค่เพียงระดับกฎหมายอย่างคุณทักษิณจึงไม่ควรเป็นนายก    เพราะจะเป็นผู้ฉุดระดับจริยธรรมของสังคมลงไปที่ระดับกฎหมายเท่านั้น
  • จริยธรรมระดับเลี่ยงบาลี   ไม่ใช่จริยธรรมสำหรับผู้นำประเทศครับ
    วิจารณ์ พานิช
    ๕ กพ. ๔๙