GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

๑๓ ล กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์หมอเมืองทอง (๒)

Tacit Knowledge ของ รศ.นพ.เมืองทอง แขมมณี

ครูเมืองทอง แขมมณี

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนครบรอบ ๒ ปี ที่ รองศาสตราจารย์ น.พ เมืองทอง แขมมณี ได้จากพวกเราไป ( ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ) ท่านอาจารย์ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวชิราวุธ จบแพทย์จุฬาฯ สอนวิชากายวิภาคศาสตร์ JJ ตั้งแต่ ปี ๒๕๑๕ เป็นหมอไทยยุคบุกเบิกที่ไปเรียนวิชาแพทยศาสตร์ศึกษามาจาก UCSF ประเทศสหรัฐเมริกา ท่านเป็นเลขาธิการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งและ อาจารย์ได้มาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คิดถึงครูครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14462
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)