GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การจัดการความรู้ คณะเทคนิคการแพทย์ (๓)

กิจกรรม นึกความหลังทบทวนชีวิต

AIC and KM/LO Story Telling by Pictures

 กิจกรรม " นึกความหลังทบทวนชีวิต " โดยใช้กระบวนการ AIC ( Appreciation Influence Control ) ในส่วนแรก คือ บัตรคำโดยการ สื่อภาพปัจจุบันของการทำงาน ของแต่ละท่าน นำมาเล่าสู่กันฟัง โดยใช้กระบวนการ "สุนทรียสนทนา" และ วาดภาพรวมของ ทีมงาน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน หลากหลาย ดังนั้นการสื่อความ บัตรคำ แบบ รูปภาพ จะใช้ได้ง่าย เขียนไม่ถนัด ก็วาดภาพ และ เล่าเรื่องจากภาพวาด ที่แต่ละท่าน "ทบทวนอดีตของตนเอง"

จากการนำเสนอ ทีมวิทยากร KKU_KM มีความเห็นพ้องกันว่าทีมงานของชาวคณะเทคนิคการแพทย์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน "มีความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน มีความสุขในการทำงาน เป็นอย่างดี"

ดังนั้นจึงมีการปรับกำหนดการ เป็นกิจกรรม " ไอยราขับเคลื่อนมิติ" เพื่อเน้นเรื่องของ บริบท หรือ Context และการทำงานที่ต้องมี "การสื่อสารแบบเป็นทีม เน้น สุนทรียสนทนา และ เสริมเรื่อง เป้าหมายที่สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายขององค์กร และ ตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จ"

ท้ายสุดมีการทำกิจกรรม " AAR and Passion Plan "   และ การติดตามความก้าวหน้าอีก สองเดือนข้างหน้า โดยท่านรองคณบดี ทั้งสามท่าน คือ รศ.ดร.สมชาย ผศ.วิสุทธิ์ และ ผศ.ดร.ยุพิน มาให้ "กำลังใจ สนับสนุน ตลอดงาน" ( Link ) ซึ่ง AAR & Passion Plan จะนำเสนอต่อไปครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14457
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ได้รวบรวม passion plan และ KUSA ดูรายละเอียดที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/archive/2006/02/07/14/29/06/e14643