การจัดการความรู้ คณะเทคนิคการแพทย์ (๓)

  ติดต่อ

  กิจกรรม นึกความหลังทบทวนชีวิต  

AIC and KM/LO Story Telling by Pictures

 กิจกรรม " นึกความหลังทบทวนชีวิต " โดยใช้กระบวนการ AIC ( Appreciation Influence Control ) ในส่วนแรก คือ บัตรคำโดยการ สื่อภาพปัจจุบันของการทำงาน ของแต่ละท่าน นำมาเล่าสู่กันฟัง โดยใช้กระบวนการ "สุนทรียสนทนา" และ วาดภาพรวมของ ทีมงาน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยทีมงาน หลากหลาย ดังนั้นการสื่อความ บัตรคำ แบบ รูปภาพ จะใช้ได้ง่าย เขียนไม่ถนัด ก็วาดภาพ และ เล่าเรื่องจากภาพวาด ที่แต่ละท่าน "ทบทวนอดีตของตนเอง"

จากการนำเสนอ ทีมวิทยากร KKU_KM มีความเห็นพ้องกันว่าทีมงานของชาวคณะเทคนิคการแพทย์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน "มีความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน มีความสุขในการทำงาน เป็นอย่างดี"

ดังนั้นจึงมีการปรับกำหนดการ เป็นกิจกรรม " ไอยราขับเคลื่อนมิติ" เพื่อเน้นเรื่องของ บริบท หรือ Context และการทำงานที่ต้องมี "การสื่อสารแบบเป็นทีม เน้น สุนทรียสนทนา และ เสริมเรื่อง เป้าหมายที่สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายขององค์กร และ ตัวชี้วัดแห่งความสำเร็จ"

ท้ายสุดมีการทำกิจกรรม " AAR and Passion Plan "   และ การติดตามความก้าวหน้าอีก สองเดือนข้างหน้า โดยท่านรองคณบดี ทั้งสามท่าน คือ รศ.ดร.สมชาย ผศ.วิสุทธิ์ และ ผศ.ดร.ยุพิน มาให้ "กำลังใจ สนับสนุน ตลอดงาน" ( Link ) ซึ่ง AAR & Passion Plan จะนำเสนอต่อไปครับ

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 14457, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เรียน#แลก#เปลี่ยน#รู้#เทคนิคการแพทย์#การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้#สายสนับสนุน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

พิชชา
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
ได้รวบรวม passion plan และ KUSA ดูรายละเอียดที่นี่ค่ะ http://gotoknow.org/archive/2006/02/07/14/29/06/e14643