ภาพถ่ายกับลายเส้น

ชิ้น4ก็ดูได้

ก่อนทำ                                                  หลังทำ

*ภาพของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งหาดูได้ยากเเล้วในปัจจุบัน

*ภาพได้มาจากการเข้าอบรมซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานของ อ.วีระพจน์ เอโกมล

  วิธีทํา                                               

1.เปิดไฟล์ที่ต้องการขึ้นมา

2.คลิกเม้าส์ระบายสีขาวรอบๆ ภาพ

3.คลิกเมนู Filter>Artistic>Watercolor จากนั้นก็กำหนดค่าตามความเหมาะสมกับภาพ

4.คลิกเมนู Image>Adjustments>Brightness/Contrast จากนั้นปรับค่าให้ภาพสว่างขึ้น

5.คลิกเมนู Filter>Texture>Texturizer ที่ช่องTexture เลือก Sandstone จากนั้นปรับตาม

   ต้องการ แล้วคลิกที่ Ok.

6.จากนั้นก็ Save เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชลิตcomworkความเห็น (0)