งานวิจัย กับ การจัดการความรู้ (๒)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Lesson Plan by M2B (Mail to Blog)

PSU_Research Team Building by KM

 ผู้ประสานงานจาก ท่าน รศ.ดร.เภสัชกร ปิติ รองอธิการบดี ม.ฮ ได้ส่ง Mail มาให้ผมข้อความคือ

เรียน  อ.จิตเจริญ ที่นับถือ

           อาจารย์คะ...ตามที่อาจารย์ได้แจ้งให้สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แจ้งหัวข้อที่จะใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง บุคลากร :
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ RDO ในระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์
2549  ณ จังหวัดกระบี่ นั้น
ได้เรียนปรึกษาผู้บริหารของสำนักวิจัย ฯ แล้วคะ
และผู้บริหารเห็นควรใช้หัวข้อดังต่อไปนี้เป็น 
หัวข้อในการประชุมเชิงปฏิบัติการคะ
           หัวข้อหลัก : Team building and team learning
           หัวข้อรอง  : Creating core values and share vision


สุดารัตน์/ผู้ประสานงานโครงการ (  Link )

 ผมขอตอบทาง Blog ครับจะได้ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องที่ UKM ตั้งใจ คือ B2B

 กิจกรรมที่เตรียมไว้ คงจะมีดังนี้ครับ ( ทั้งหมดเป็น Action Learning มีการ Share Tacit Knowledge และ ใช้การ ลปรร แบบ F2F )

 " ละลายวิถี วจีสังสรรค์ แปรผันสู่ยอด จับจ่อสู่จิต นิมิตรสู่ฝัน ผันแปรแนวคิด ลิขิตแพทชั่น"

 ลองดูครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)