โครงการมหิงสาสายสืบ

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตน โดยรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน

ผมได้อ่านโครงการมหิงสาสายสืบ ของกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เห็นว่ามีประโยชน์และน่าส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนให้รักษ์สิ่งแวดล้อม จึงขอเขียนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจต่อไป
แนวคิดของโครงการมหิงสาสายสืบนี้ พัฒนามาจากโครงการรางวัล จอห์น มัวร์ อวอร์ด (The John Muir Award) ประเทศสก็อตแลนด์
ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จอย่างมาก ในการรณรงค์ให้เยาวชนหันมาสนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว
โดยมีแนวคิดที่สำคัญๆ คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ เรียนรู้ และใหกล้ชิดธรรมชาติ อันจะช่วยพัฒนาให้เด็กเหล่านั้นเกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติ เช่นเดียวกับประสบการณ์ในวัยเยาว์ของจอห์น มัวร์
 
โครงการมหิงสาสายสืบ ได้ใช้ ภาพมหิงสา (Bubalus Bubalis) หรือ ควายป่า เป็นสัญลักษณ์ของโครงการ
เพราะ มหิงสา เป็นสัตว์ที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อผืนป่าและระบบนิเวศ ของเขตรักษาพันธุ์สันว์ป่าห้วยขาแข้ง
และเป็นสัตว์ที่แข็งแรงและฉลาดมาก อีกทั้งมหิงสายังเป็น แบบอย่างที่ดี ของการทำงานเป็นกลุ่ม อีกด้วย

โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตน โดยรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมสำรวจและดูแลรักษาพื้นที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน ผ่านกิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ
1. การค้นหา เป็นขั้นตอนการค้นหาพื้นที่ธรรมชาติสำหรับเริ่มต้น เป็นพื้นที่ที่กลุ่มสนใจ แล้วเข้าไปทำความรู้จักกับพื้นที่
2. การสำรวจ กลุ่มเยาวชนจะต้องเข้าไปสำรวจพื้นที่อย่งต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อศึกษาสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่บ้าง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นต้น
3. การอนุรักษ์ เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อพื้นที่ธรรมชาตินั้น ๆ โดยลงมือกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น การเก็บขนะ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น
4. การแบ่งปัน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้จากการดำเนินโครงการ
รายละเอียดอื่น ๆ กรุณาติดตามใน เวบไซท์ www.deqp.go.th หรือ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมศึกษา ก่องส่งเสริมและเผยแพร่  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักษ์เรา รักษ์โลก

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 14363, เขียน: 04 Feb 2006 @ 07:19 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 13:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

-ขจิต ฝอยทอง( khajit's blog)
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • เป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับ