AAR ซะหน่อยเมื่อได้คิดดีและลงมือทำดีแล้ว

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คำถามที่ต้องการคำตอบพร้อมเหตุผล 4 ข้อ คือ 1) คาดหวังอะไรกับกิจกรรม ลปรร.กับ Mr.Jod 2) อะไรที่ได้เกินคาดบ้าง 3) อะไรที่ยังไม่ได้ตามคาดหวัง และ 4) จะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อีก

     ต่อเนื่องจากบันทึก ยโสธร ตราด และพัทลุง ระยะห่างไม่ใช่อุปสรรคของการ ลปรร. ตามที่ได้บันทึกไว้แล้ว ผมก็ได้นัดหมายกับ Dr.Ka-Poom เพื่อทำ AAR ซะหน่อยเมื่อได้คิดดีและลงมือทำดีแล้ว โดยมุ่งหวังที่จะให้ Dr.Ka-Poom ได้ทราบกระบวนการ AAR ด้วย ก็จริงอย่างที่ว่า Dr.Ka-Poom ถามกลับมาว่าคืออะไร และแสดงความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อได้อธิบายเพียงย่อ ๆ ว่าแปลมาจาก After Action Review และมีคำถามที่ต้องการคำตอบพร้อมเหตุผล 4 ข้อ คือ 1) คาดหวังอะไรกับกิจกรรม ลปรร.กับ Mr.Jod 2) อะไรที่ได้เกินคาดบ้าง  3) อะไรที่ยังไม่ได้ตามคาดหวัง และ 4) จะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อีก แต่เนื่องจากเวลากันจำกัด ก็เลยไม่ได้ทำต่อจนครบถ้วน จึงตกลงกันว่าผมจะทำของผม ส่วน  Dr.Ka-Poom จะทำในส่วนของตัวเอง แล้วมาบันทึกไว้ที่ข้อคิดเห็น มาถึงตรงนี้หาก Mr.Jod ได้ทราบ ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ร่วมวงด้วยอีกครั้งครับ ต่อไปนี้เป็นส่วนของผมนะครับ

     1) คาดหวังอะไรกับกิจกรรม ลปรร.กับ Mr.Jod
            - อยากให้น้องเขาเข้าใจและมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการทำวิจัย
            - อยากเห็นน้องเขามีทัศนคติที่ดีต่อการทำวิจัย และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณนักวิจัย
            - ตัวเองจะได้ฝึกฝนการคิด และเทคนิคการให้คำปรึกษาในการทำวิจัยแก่ผู้ที่เพิ่งจะเริ่มต้น

     2) อะไรที่ได้เกินคาดบ้าง 
            - ได้ตามที่คาดหวังทั้งหมด และสูงกว่าที่ตั้งไว้ คือ 50:50 เป็น 80:20 โดยประมาณ
            - ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก Dr.Ka-Poom ซึ่งมีความถนัดและมีทักษะในการให้คำปรึกษา (หน้าที่รับผิดชอบในการทำงานปกติ)
            - เกิดปิติ และเป็นความสุขใจแก่ตนเอง

     3) อะไรที่ยังไม่ได้ตามคาดหวัง
            - ยังรู้สึกว่าทำไม่ได้เต็มที่นัก เนื่องจากกังวลต่อความเครียดของ Mr.Jod โดยที่เราไม่สามารถรับรู้ทางสีหน้าและแววตาได้
            - เราไม่ได้ทำ AAR ร่วมกันในทันที ซึ่งสามารถทำได้แม้จะทางMSN

     4) จะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อีก
            - คิดจะขยายเครือข่ายให้กว้างขวาง และเพิ่มประเด็นการให้คำปรึกษาบนเวทีเสมือน ทั้งนี้เพราะเราตระหนักดีว่าเราไม่มีเวลาในบางครั้ง ไม่รู้ และไม่ถนัดไปเสียทุกเรื่อง ยังมีอีกมากที่จะคอยช่วยเหลือในประเด็นต่าง ๆ ได้ เพื่อการ ลปรร.กัน ซึ่งจะสามารถทดแทนและเติมเต็มกันได้อีก
            - เรา (Dr.Ka-Poom และผม) ปวารณาร่วมกันว่าจะดำเนินกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปอีก หากไม่พร้อมในทันทีก็จะนัดหมายเวลาให้เหมาะสมในคราวต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (2)

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ได้รับการชักชวนจากคุณชายขอบให้มาร่วมทำ AAR..มาหลายวันแล้ว..แต่เพิ่งมีโอกาสได้เคลียร์ใจตนอง..จึงได้พอมีที่ว่างมานั่งบันทึก AAR หลังจากที่ได้ร่วมกับคุณชายขอบ ลปรร. กับคุณ Mr_Jod พยายามถามตัวเอง..ตามโจทย์และตอบได้ว่า
1. คาดหวังอะไรกับกิจกรรม ลปรร. กับ Mr_jod
   - ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะ..พอคุณชายขอบชวนเข้ามา..ลปรร. กับคุณ Mr_Jod ก็รู้สึกเพียงว่าอยากช่วยหากเราช่วยได้
2. อะไรที่ได้เกินคาดหวัง
   - เมื่อไม่ได้หวัง..สิ่งที่เกิดขึ้นจึงเกินความคาดหมาย..รู้สึกประทับใจมาก เพราะ Mr_Jod ยังคงอยู่คุยกับเราต่อ
3. อะไรที่ยังไม่ได้ตามที่คาดหวัง
   - ก่อนแรกเข้าไม่เคยหวัง..หากพอเริ่มรู้จัก..หวังอยากให้ได้เข้ามาร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ มากกว่านี้ เหมือนอย่างที่หวั่นๆ กับการเริ่มต้นของ Mr_Jod คือ กลัวถอดใจแล้วเดินออกไปจากการได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง..
   - หวังอยากให้ Mr_Jod ร่วม ลปรร. มากกว่าที่จะมุ่งบันทึก(จด)
4. จะทำอย่างไรต่อไป โดยเฉพาะเพื่อกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก
   - ก็เดินหน้าต่อไป..เพื่อจรรโลงการได้ ลปรร. และช่วยเหลือกันตามวิถีทางแห่งความเป็นคนไทย..โดยยึด.."การมีชีวิต
อยู่คือการให้โอกาสกับคน"

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.179
เขียนเมื่อ 

     ขอชื่นชมอีกเรื่อง (ในหลาย ๆ เรื่อง) Dr.Ka-poom มากครับ ผมว่าทำ AAR ได้ดีมาก เป็นประโยชน์มากครับ สะท้อนเหตุการณ์ได้ดี และที่สำคัญเป็นการให้แรงใจเรา (ทั้ง 2 คน) ได้ดีทีเดียวในการสานต่อ "การมีชีวิตอยู่คือการให้โอกาสกับคน" ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ แรงใจนี้จะส่งถึง Mr_Jod ด้วยแน่ ๆ

     ถ้าจะให้ดี Dr.Ka-poom ว่าไหม Mr_Jod น่าจะมาทำ AAR กิจกรรมนี้ต่อด้วยอีกคนนะ จะสมบูรณ์แบบมาก ผมอยากขอเชิญ