รุ่งนภา

การจัดทำโครงการรองรับของเขตพื้นที่การศึกษา

การจัดทำโครงการรองรับ Work  Shop ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำเสนอในที่ประชุมวันที่ 6 กพ. 49

โดยการนำเครือข่ายของโรงเรียนที่มีอยู่แล้วเข้ามาช่วย และจะดำเนินการอบรมการใช้บล็อกเพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (1)

สพท.นบ.1
IP: xxx.143.181.43
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ  ขอชื่นชมในความขยันและความพยายามในการสมัครสมาชิก ของชุมชนอย่างยิ่ง

สพท.นบ.1