ตั้งแต่สัปดาห์หน้า (เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549) ไปอีกอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ชีพจรผมก็จะเริ่มลงเท้า โดยมีกำหนดการออกเดินทางไปในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรบ้าง หรือจัดเวที ลปรร.บ้าง รวมถึงการไปเป็นพี่เลี้ยงยกร่างงานวิจัยที่ต้องสานต่อในหลาย ๆ เรื่อง สถานที่ที่ผมจะเลือกและลุ้นให้เลือก เช่น เขาปู่เขาย่า อ.ศรีบรรพต ทะเลน้อย อ.ควนขนุน และเขาชัน อ.ปากพะยูน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าล้วนอยู่ภายในจังหวัด แต่เป็นการไปพักแรม ณ สถานที่ที่กล่าวถึง เพราะผมมีแนวคิดเรื่องงบประมาณที่ถูกนำมาใช้ควรจะได้ไหลเวียนอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแต่นำรายได้จ่ายออกอย่าง จว.พัทลุง

     บันทึกนี้ผมต้องการจะให้เห็นสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่เริ่มมีชื่อเสียง คนต่างจังหวัดเขามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก คือ "เขาชัน" ในเขต อ.ปากพะยูน เป็นส่วนของทะเลสาบสงขลา ฝั่งพัทลุง ซึ่งจะมีที่พักที่คอยให้บริการคือ "เขาชันรีสอร์ท" ต่อไปจะนำเที่ยวด้วยภาพพอเป็นตัวอย่าง และให้ทีมที่จะไปในเร็ว ๆ นี้ได้สัมผัสกับบรรยากาศดูก่อนครับ

 

พระปรมาภิไธย ร.5

 

อนุสาวรีย์ ร.5

 

เขาชัน

พายเรือเล่นได้ 

 

บริเวณที่พักถ่ายจากเรือ

 

บริเวณที่พักถ่ายจากเรือ

 

น้ำไม่ลึกครับ

 

หน้าห้องพัก

 

รักนกนางแอ่น

 

การตากรักนกนางแอ่น

 

ดนตรีพื้นบ้าน

 

ถ่ายรูปขณะร้องคาราโอเกะ

 

ห้องพักผ่อน

 

กำลังประชุมกลุ่ม

 

ที่เอกเขนก

 

ภาพเรือนรับรอง

     หมายเหตุ: เป็นภาพเมื่อครั้งจัดสัมมนาแพทย์จบใหม่ใช้ทุนของจังหวัดพัทลุง ต้นปีงบประมาณ 2549