การจัดความรู้ใน คณะเทคนิคการแพทย์(๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สายสนับสนุนและการจัดการความรู้

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

 เสาร์-อาทิตย์นี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่ทีมงาน KKU_KM งดวันหยุด เนื่องจากท่านคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ รศ.ชูชาติ อารีจิตตรานุสรณ์ และ คณะผู้บริหารได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล ประสานงานให้พวกเราไปช่วย "ทำความเข้าใจในการนำการจัดการความรู้ เพื่อมาช่วยสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ของคณะเทคนิคการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 นับเป็นคณะที่สามหลังจากที่ คณะแพทยศาสตร์ สมัย ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร เป็นคณบดี และ ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล เป็นรองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ของท่าน รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร ได้ให้ทีมงาน KKU_KM เข้ามาสนับสนุนในเรื่อง "การจัดการความรู้ สำหรับสายสนับสนุน"

 กิจกรรมที่เตรียมไว้ จะมีตั้งแต่

 "ความคาดแนวหวัง"

 "นึกความหลังทบทวนชีวิต"

 "ศิลาก้อนนิด สู่มิตรสหาย" ช่วงบ่ายหลัง เติมพลัง จะเป็น

 " ไอยราขับเคลื่อนมิติ"

 "หิน ขวด สติ พิชิต เป้าหมาย"

เป็นอันจบวันเสาร์นี้ครับ

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)