วัดความเป็นผู้นำ(ของเรา)ตอน2

ความมุ่งมั่นในการกระทำที่ถูกต้อง จะเกิดการกระทำที่ถูกต้องตามมา..

   เมื่อมีผู้นำอีกคนมาพูดกับท่านว่า"วัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจของเราคือเราต้องผลิตสินค้าที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ กำไรมาจากความพึงพอใจของลูกค้า เราจะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด การควบคุมคุณภาพจะทำทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงาน เราเชื่อว่าสินค้าและบริการจะเกิดจากกระบวนการผลิตและการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ใช่การตรวจสอบขั้นสุดท้ายอย่างเดียว เราจะเขียนในสิ่งที่ควรทำ พยายามทำให้ได้ตามที่เขียน การจัดหาเราจะซื้อจากผู้จัดหารายเดียวต่อวัสดุหนึ่งรายการให้เขารู้สึกเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเรา ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานจะให้แข่งกับตัวเองเท่านั้นทุกคนสามารถได้เกรด A โดยไม่ต้องแข่งกันระหว่างพนักงาน และการประเมินผลเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เป็นผู้รับบริการของคนๆนั้น

   เมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านเห็นด้วยท่านคือผู้นำยุคใหม่ครับ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)