รักประชาธิปไตย ? อ่าน
เกลียดสนธิ ? อ่าน
ไม่ชอบทักษิณ ? อ่าน
คืนพระราชอำนาจ ? อ่าน
ไม่ไว้ใจทหาร ? อ่าน
เชื่อมั่น CEO ? อ่าน
เชื่อในพลังประชาชน ? อ่าน
เบื่อพวกขาประจำ ? อ่าน
ชอบประวัติศาสตร์ ? อ่าน
เกลียดประวัติศาสตร์ ? อ่าน
คนไทย ? อ่าน
คนปัตตานี ? อ่าน

ถ้าอ่านมาได้ถึงตรงนี้ .. ก็อ่านเถอะ

 

หากเป็นคนหวั่นไหวง่าย พออ่านใกล้ ๆ ถึงหน้าสุดท้าย ให้รีบวิ่งไปหาหัวหอมมาหั่นไปพลาง

เวลาน้ำตาซึมจะได้มีข้ออ้าง

 


ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา, ธงชัย วินิจจะกูล
ปาฐกถา 14 ตุลา ประจำปี 2548 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 2516, 14 ตุลาคม 2548